Ogres novada pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas klases Madlienas pagastā 2021. gadā

Ceļa Nr. Nosaukums Ceļa garums

Uzturēšanas klase
01.11.2020.-30.04.2021.

Piezīmes
A1 P32-Šūšeni 6.07 D  
B1 P32-Ezerēni 4.33 D  
B2 V920-Krūmiņi-Pidreni 3.25 D  
B3 V920-Galdnieki-P32 1.07 D  
B4 V920-Trumuļi 2.86 D  
B5 P32-Vecbrūleni-V972 2.44 D  
B6 V972-Groziņi 2.19 D  
B7 V972-Ievas-B8 0.58 D  
B8 P32-Mētras-V972 3.06 D  
B9 V972-Dzintari 5.55 C Pasažieru pārvadājumu maršruts
B10 V972-Vārpas 2.83 D  
B11 V972-Zādzene 2.13 D  
B12 P32 - Bajāri - V972 3.96 D  
B13 P32-Ikaliņi-P32 5.67 D  
B14 P32-Zādzene 3.26 D  
B15 B14-Lakstīgalas 1.70 D  
B16 B9-Ozolkalns-B15 1.37 D  
B17 P32-Ķidroni-B13 1.39 D  
B18 P32-Dzintari 3.19 C Pasažieru pārvadājumu maršruts
B19 B9-E22-Pikšeni 2.80 D  
B20 V977-Grendeles 2.89 D  
B21 V920-Pētersili 0.41 D  
B22 V920-Oliņas-V977 1.96 D  
B23 V977-Kukas 3.50 D  
B24 V997-B23 2.21 D  
B25 V977-Medņi-V977 0.98 D  
B26 V977-Mārītes-B27 2.49 D  
B27 V977-Priednieki 1.01 D  
B28 V977-Bisenieki-V920 5.48 D  
C1 A1-Austrumi 1.40 D  
C2 A1-B2 0.75 D  
C3 V920-Vīganti 0.81 D  
C4 B4-Caunes 0.44 D  
C5 V972-Priednieki 1.01 D  
C6 P32-Čemuri 1.04 D  
C7 P32-Brikšņi 1.13 D  
C8 P32-Leiteni 0.75 D  
C9 E22-Lukstiņi-B10 2.62 D  
C10 B9-Veckrijdibenes 1.09 D  
C11 P32-Lauri 0.45 D  
C12 P32-Klienāres 0.74 D  
C13 P32-Mežvidi 0.74 D  
C14 P32-Mazdārziņi-B20 0.80 D  
C15 P32-Kapi-V977 1.06 D  
C16 V977-Purmaļi 0.71 D  
C17 B14-B15 1.91 D  
C18 V977-Zemgaļi 0.99 D  
C19 V977-Vērmeles 0.61 D  
C20 Vāķeni-V977-Ķiķi 1.85 D  
C21 B28-Avotiņi 1.74 D  
C22 V977-Jauninķenieki 4.12 D  
C23 B28-Mazzēžas 1.53 D  
C24 V920-Kalnarētes 3.16 D  
C25 V920-Celāji 0.93 D  
C26 V920-Robežkalni 0.42 D  
C27 V920-Steķi 0.61 D  
C28 V920-Māres 0.54 D  
C29 V920-Akoti 0.21 D  
  Kopā: 114.79    
  t.sk. A uzturēš. klase 0.00    
  t.sk. B uzturēš. klase 0.00    
  t.sk. C uzturēš. klase 8.74    
  t.sk. D uzturēš. klase 106.05