Dace Kļaviņa

Dace Kļaviņa

Domes deputāte
dace.klavina [at] ogresnovads.lv
  • Ievēlēta no saraksta Jaunā VIENOTĪBA
  • Dzimšanas gads – 1976.
  • Izglītība – augstākā (jurista kvalifikācija un maģistra grāds tiesību zinātnē)
  • Darba vietas un ieņemamie amati: Ogres novada pašvaldība, domes deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Finanšu komitejas locekle; Labklājības ministrija, Juridiskā departamenta direktore
  • Iedzīvotāju pieņemšanas laiks un vieta – katra mēneša pirmajā ceturtdienā plkst. 15.00 – 18.00, iepriekš piesakoties, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē. Pārējās darba dienās – pēc nepieciešamības, laiku un vietu  iepriekš saskaņojot.