Raivis Ūzuls

Raivis Ūzuls

Domes deputāts
raivis.uzuls [at] ogresnovads.lv
  • Ievēlēts no saraksta “Latvijas attīstībai”, VIDZEMES PARTIJA
  • Dzimšanas gads – 1985.
  • Izglītības – augstākā
  • Darba vietas un ieņemamie amati: Ogres novada pašvaldība, deputāts, Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
  • Pieņemšanas vieta un laiks – Iepriekš vienojoties zvanot.