Dzidra Eiduka

Dzidrai Eidukai Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2012. gada aprīlī par mūža ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē. Ārsti šim apbalvojumam izvirzījusi SIA „Ogres rajona slimnīca” valde, viņas pacienti, kā arī Latvijas Multiplās sklerozes asociācija.

Ārste Dzidra Eiduka (26.08.1939.) dzimusi Liepājā, vecā kurzemnieku dzimtā. Viņas bērnība aizritēja Aizputē – skaistā, ar vēstures notikumiem bagātā Kurzemes mazpilsētā. Tēvs Ādolfs Eglītis pirms kara izmācījies par galdnieku, bet kara laikā bija spiests strādāt dzelzceļa dienestā Kurzemes katlā. Pēc kara līdz pat pensijai strādājis valsts bankā. Māte Elvīra visu darba mūžu strādājusi Aizputes patērētāju biedrībā.

Dz. Eiduka 1958. gadā ar teicamām sekmēm un Zelta medaļu absolvēja Aizputes vidusskolu. Mācoties vidusskolā, meitenei bija liela interese par glezniecību un tēlniecību, viņa sapņoja iestāties Mākslas akadēmijā Teodora Zaļkalna vadītajā Tēlniecības fakultātē. Tomēr, paklausot vecāku pragmatiskam padomam izvēlēties profesiju visai darba dzīvei, Dzidra 1958. gadā sāka studijas Rīgas Medicīnas institūtā Vispārējās ārstniecības fakultātē. Agrākā aizraušanās ar zīmēšanu noderējusi, darbojoties tā laika studentu avīzē „Padomju Mediķis” un pildot citus ar studentu dzīvi saistītus pienākumus.

Studiju gados Dzidra aktīvi iesaistījās Neiroloģijas katedras zinātniskajā darbā par izkaisītās sklerozes diagnostiku.

Pēc institūta absolvēšanas 1964. gadā jauno ārsti nosūtīja darbā uz Aizputes slimnīcas neiroloģijas nodaļu, kur viņa nostrādāja pusotru gadu. Pēc tam ģimenes apstākļu dēļ dr. Eiduka pārcēlās uz dzīvi Rīgā un līdz 1967. gadam strādāja par neiroloģi Rīgas pilsētas 9. poliklīnikā. "Rīgas pilsētā šajā laikā veselība aprūpē valdīja izteikti nacionāli diskriminējoši apstākļi un latviešu ārsts bija pakļauts dažādiem aizrādījumiem un pazemojumiem," atminas ārste.

1967. gadā dr. Dz. Eiduka sāka strādāt par neirologu Ogres vecajā, Kalna prospekta poliklīnikā toreizējās poliklīnikas vadītājas dr. Ārgales vadībā. Ogre jauno ārsti sagaidīja ar skaisto dabu, brīnišķīgiem kolēģiem, īstiem savas profesijas entuziastiem. No 1969. gada daktere sāka strādāt arī Ogres rajona slimnīcā, nonākot saskarē ar izciliem ārstiem, darba audzinātājiem - dr. Frīdmani terapijas nodaļā, dr. Birkhānu ķirurģijas nodaļā un citiem.

"Šajā periodā Ogres slimnīcā valdīja ļoti rosīga, draudzīga gaisotne," atminas daktere. Pateicoties slimnīcas galvenā ārsta dr. Makševica atbalstam, dr. Eiduka 6 mēnešus 1971. gadā specializējās neiroloģijā un 1981. gadā - ķīniešu tautas medicīnā un adatu terapijā toreizējā Ļeņingradā, ieguva arī subspecialitāti bērnu neiroloģijā. "Neirologa profesiju uzskatu par ļoti interesantu, radošu, teorētiski daudzpusīgu," ir pārliecināta dakteres.  

No 1993. gada dr. Eiduka vada slimnīcas neiroloģijas nodaļu. "Darbā pārdzīvotas daudzas grūtības – ļoti smaga ērču encefalīta epidēmija Ogres rajonā 90. gadu vidū, ikdienas intensīvs un atbildīgs darbs ar neirotraumu slimniekiem bez tagadējās izmeklēšanas aparatūras un ārstēšanas iespējām," darbu raksturo neiroloģe.

Valsts neatkarības atjaunošanas sākuma gados ārste aktīvi darbojās arī Latvijas Ārstu biedrībā.

2005. gadā dr. Eiduka nodibināja privātpraksi neiroloģijā un vienlaicīgi strādā Ogres slimnīcas ambulatorā daļā par bērnu neirologu.

Dz. Eiduka Ogrē dzīvo no 1972. gada. Ģimenē kopā ar vīru Robertu, tagad pensionētu enerģētiķi, izaudzināti divi dēli – Valdis un Guntis, kuri apguvuši informācijas tehnoloģiju specialitāti, aug 5 mazbērni.

Ārstes Dz. Eidukas vaļasprieks ir ceļošana, kas ģimenē piekopta jau no padomju laikiem. Otra aizraušanās – vēsture. Dakterei ļoti patīk lasīt grāmatas par vēsturiskiem notikumiem un cilvēkiem.

Dr. Dz. Eidukas praktizējošā ārsta darba mūžs pagājis Ogres un novada iedzīvotāju veselības aprūpē 3 paaudžu garumā. Ārste uzskata, ka praktizējošam ārstam iespējams strādāt interesanti un radoši jebkurā laika periodā – protams, ja darbs ir sirdslieta, nevis grūts pienākums. "Īpašās tehnoloģiskās iespējas, plašā informācija un ļoti labie darba apstākļi pašreizējā Ogres slimnīcā, salīdzinot ar agrāko darba posmu, sniedz jauniem ārstiem izcilas pilnveidošanās iespējas," uzskata daktere.

Ogres Goda pilsoņa titula piešķiršanai ārsti izvirzījusi Ogres slimnīca, Latvijas Multiplās sklerozes asociācija un viņas pacienti par mūža ieguldījumu veselības aprūpē. Vaicāta, ko viņai nozīmē šis tituls, Dz. Eiduka atbild: „Mans darba mūžs pagājis Ogrē... Paldies Dievam, ka ne veltīgi!”