Džons des Tombe

Par ieguldījumu Ogres pilsētas attīstībā un abu pilsētu sadarbības nostiprināšanā, kā arī par Ogres tēla popularizēšanu Nīderlandē Džonam des Tombes Ogres Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2002. gada 7. februārī.

Džons des Tombe (09.06.1938. – 2005.) dzimis Hengelo. 1956. gadā beidzis vidusskolu un iestājies Utrehtas Valsts universitātē, kur 1969. gadā ieguvis doktora grādu matemātikā un dabas zinātnēs.

Džons des Tombe strādājis savā universitātē kā zinātniskais līdzstrādnieks. 1981. gadā viņu iecēla par Hengelo pašvaldības higiēnas departamenta direktoru, vēlāk viņš kļuva par projektu vadītāju vides jautājumos.

Drīz pēc tam, kad Latvija atguva neatkarību, Henglo pilsētas vadība centās veidot sadarbību ar Ogri, kur vadošo lomu ieņēma tieši Dž.des Tombe. Pēc viņa iniciatīvas fonds Ogre-Hengelo tika dibināts 1999. gadā. Tā mērķis bija un aizvien ir veicināt, koordinēt un saglabāt kontaktus starp abu pašvaldību iestādēm un organizācijām. Fonda valdē tika iekļauts arī radošais centrs Krea un Hengelo mūzikas skola, kurā kādreiz trombona spēli bija apguvis pats Dž. des Tombes. Sadarbība turpinājās vairākās nozarēs.

“Esmu Ogres patriots,” viņš mēdza teikt, un tie nebija tikai formāli pieklājības vārdi. Džons des Tombe bija tas, kurš tieši Ogrei palīdzēja ieiet Eiropas apritē laikā, kad mūsu valsts pirmajos neatkarības gados Eiropa mums vēl likās tāla un neaizsniedzama. Pateicoties viņa apskaužamajam enerģijai, plašajām zināšanām, patiesajai vēlmei palīdzēt mums iepazīt Eiropas valstu demokrātijas principus, mēs sākām izprast lietas, kas agrāk bija svešas un nesaprotamas.

Džons des Tombe mūs ievadīja projektu gudrībās, veicināja sakaru veidošanos ar Nīderlandes pašvaldību asociāciju, mudināja iesaistīties starptautiskajā Rotari kustībā un izveidot Rotari klubu Ogrē, palīdzēja Ogres rajona slimnīcai mūsdienīgu ierīču iegādē un sadarbības veicināšanā ar Zvolles slimnīcu Nīderlandē, iesaistīja Ogres pašvaldības, iestāžu un uzņēmumu speciālistus, kā arī sabiedrisko organizāciju darbiniekus zināšanu apguvē Nīderlandē, rosināja uz sadarbību Hengelo un Ogres mākslas un mūzikas skolas, savā pilsētā izveidoja nevalstisko organizāciju “Ogre – Hengelo”. Tas ir tikai neliels Džons des Tombes darbu uzskaitījums Ogres pilsētas labā.

2002. gada 7. februārī domes sēdē deputāti nolēma piešķirt viņam Ogres Goda pilsoņa nosaukumu par ieguldījumu Ogres pilsētas attīstībā un abu pilsētu sadarbības nostiprināšanā, kā arī par Ogres pilsētas tēla popularizēšanu Nīderlandē. Ar Ogres Goda pilsoņa titulu Dž. Des Tombe ļoti lepojies.

Ikviens ogrēnietis, kurš pazina Džonu des Tombi, vienmēr gaišā atmiņā paturēs šo optimistisko, darbīgo un gaišo cilvēku.