Egils Vilnītis

Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes Madlienas būvvaldes būvinspektors Egils Vilnītis Atzinības krusta 1.pakāpes (zeltītu) Goda zīmi saņēma 2013. gada 4. maijā par mūža ieguldījumu celtniecības nozares attīstībā Latvijas lauku reģionos.

Egils Vilnītis (20.01.1943. - 22.11.2018.) dzimis Cēsīs. Tēvs Viktors strādāja celtniecības jomā, mamma Alvīne rūpējās par mājas soli un pieciem bērniem. Skolas gaitas Egils uzsāka Līvu septiņgadīgajā skolā. Pēc tam iestājās Rīgas celtniecības tehnikumā Civilās celtniecības nodaļā. Pēc tehnikuma absolvēšanas 1962. gadā nosūtīts darbā uz Ogres rajona Pļaviņu hidroelektrostaciju, kur notika intensīvi būvniecības darbi. Paralēli darbam Egils neklātienē studēja Politehniskajā institūtā, kur iegūta celtniecības inženiera kvalifikācija.

Pēc dienesta armijā 1964. gadā sākās Egila būvdarbu vadītāja prakse - Egils sāka strādāt Bulduru dārzkopības sovhoza tehnikumā (tagad dzīvojamais komplekss “Saliena”) par būvdarbu vadītāju. 1969. gada rudenī Egilu dzīves ceļš aizveda uz Ogres rajona Madlienu, kur viņš sāka strādāt par padomju saimniecības “Madliena” celtniecības brigādes būvniecības vadītāju. “Sāku celt Madlienu,” saka E.Vilnītis. Viņš ir bijis līdzās gandrīz visu lielāko sabiedrisko un saimniecisko ēku būvniecības procesos – dzīvojamo māju, veikala, pagastmājas, vidusskolas un sporta zāles, pansionāta ēkas, pirts kompleksa, kultūras nama pārbūves, saimniecības ražošanas ēku. Dažas no ēkām privatizācijas procesā šobrīd ir nolaistas. E.Vilnītis uzskata – ja vien ēkai ir kārtīgs saimnieks, tad tā nekad nesabruks.

Pēdējos 20 gadus līdz Madlienas būvvaldes likvidēšanai 2017. gadā Egils strādāja Madlienas būvvaldē par būvinspektoru, par lauksaimniecības būvniecības jautājumiem, arī saistībā ar Eiropas Savienības atbalsta saņemšanu, konsultējot visus novada pagastu lauksaimniekus. Šobrīd strādā SIA “Madliena – 2”.

“Interese par celtniecību man radās jau bērnībā. Tie bija gadi, kad Latvijā intensīvi notika celtniecības darbi. Darbs celtniecībā ir ļoti interesents – uzreiz var redzēt padarītā darba augļus. Turklāt šī ir joma, kurā visu laiku kaut kas notiek, attīstās. Jāmācās visu mūžu. Arī, lai iegūtu profesionālos sertifikātus, ik pēc noteikta laika jākārto eksāmeni,” saka E.Vilnītis, kuram ir būvinspektora, būvuzrauga un būvdarbu vadītāja sertifikāts.

Egila un Velgas ģimenē izaudzināti trīs dēli. Aigars (51) strādā par arhitektu Jūrmalā un kopā ar vedeklu Lieni audzina trīs bērnus - Līvu (24 gadi), Aleksu Aleksandru (16) un Elzu (8). Dēls Jānis (44) ir žurnālists un dzīvo Jūrmalā, viņa ģimenē ar vedeklu Gunu pasaulē nākusi meita Kaiva (25 gadi), kurai nu jau ir arī dēliņš Kristiāns (mēnesi vecs). Jaunākais dēls Guntars (42) strādā būvniecības jomā Ogrē. Guntara un Aijas ģimenē izaudzinātas divas meitas – Ance (21) un Gerda (11).

Runājot par hobijiem, Egils atklāj, ka lielāko prieku viņam sagādā dzīve mājās, ģimenē. Patīk ceļot, kopā ar sievu apceļota Eiropa, paticis Taizemē, vairākas reizes apceļojis Ameriku. “Tomēr mājās, Latvijā, ir vislabāk,” piebilst būvinspektors.

Atzinības krustu par mūža ieguldījumu celtniecības nozares attīstībā Latvijas lauku reģionos E.Vilnītis saņēma 2013. gada maijā. “Lauku celtniecības jomā esmu nostrādājis 50 gadus. Tas nav maz, iegūta liela pieredze, bet jāatzīst, ka savu darbu nekad neesmu darījis, lai saņemtu kādu medaļu. Dzīves laikā man pasniegti dažādi apbalvojumi par darbu, arī barikāžu piemiņas zīme, tomēr tos visus uztveru kā vēstures fiksāciju, kā priekšmetus, ko parādīt bērniem un mazbērniem,” saka E.Vilnītis.