Kontakti

gaismina [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Komunālā iela 7, Ķegums, LV-5020

Darbinieki

Māra Andersone

Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītāja
mara.andersone [at] ogresnovads.lv
PII Gaismiņa Ķegums

Izglītības iestādes misija – izglītības iestādes personāla un izglītojamo vecāku mērķtiecīga un līdzatbildīga sadarbība, katram izglītojamajam kļūstot par zinātkāru pasaules pētnieku, jaunā radītāju un vispusīgi attīstītu personību labvēlīgā un cieņas pilnā vidē.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – veidot veselu, radošu, brīvu un atbildīgu personību, attīstot katra izglītojamā vispārējās spējas, sniedzot stabilu, vecumam piemērotu zināšanu un prasmju bāzi, kas ļauj sekmīgi turpināt mācības un sagatavo dzīvei nemitīgi mainīgā vidē. 

Izglītības iestāde īsteno:

  • Pirmsskolas izglītības programma 
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem