Egīls Dzelzītis

2020. gadā Ogres Goda pilsoņa tituls piešķirts Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta direktoram, profesorsam Egīlam Dzelzītim par viņa ieguldījumu Ogres Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas projekta virzībā, energobūvniecības nozares un tās profesionālās izglītības attīstībā Latvijā, kā arī par paveikto energoefektivitātes paaugstināšanā siltumapgādes sistēmās.

Egīls Dzelzītis ir Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta direktors, profesors, vairāk nekā 250 zinātnisko rakstu autors. 2012. gada novembrī E. Dzelzītis saņēma Atzinības krustu par mūža ieguldījumu energobūvniecības nozares un tās profesionālās izglītības attīstībā Latvijā. E. Dzelzītis ir arī akciju sabiedrības “Lafipa” valdes priekšsēdētājs. Uzņēmums īstenojis projektus daudzās Latvijas pilsētās, tajā skaitā arī Ogrē, veicot siltumapgādes sistēmu rekonstrukciju, uzstādot individuālos siltumpunktus daudzdzīvokļu mājās. Ogrē uzņēmums arī izbūvēja konteinertipa katlumāju Zilokalnu prospektā 12A. Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti uzņēmums Ogrē veicis ēku energosertifikāciju. Ogre ir pirmā pilsēta Eiropā, kur tika veikta energosertifikācija ēkām visā pilsētā.

E. Dzelzītis pats atzīst, ka vislielāko prieku viņš rod darbā, ko dara. Tajā viņš iegulda visas savas zināšanas un pieredzi, smeļ iedvesmu, izvirza jaunus mērķus. E. Dzelzītis arī aktīvi iesaistās dažādās profesionālās organizācijās – Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienībā, sadarbojas ar Latvijas Elektroenergētiķu biedrību un Latvijas Būvinženieru savienību.