Ilga Hermīne Legzdiņa

Triju Zvaigžņu ordenis Ilgai Hermīnei Legzdiņai pasniegts 1999. gadā. Tas saņemts par 30 gadu garo darbu, ko viņa ieguldījusi Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas sieviešu kora “Stradiņi” vadīšanā.

Ilga Hermīne Legzdiņa (02.04.1924. - 27.11.2018.) dzimusi Valkas rajona Ēveles pagastā. Mamma Emma Rozālija un tēvs Kārlis Rūdolfs bijuši lauksaimnieki, 1949. gadā izvesti. Ģimenē auguši četri bērni – Ilgas dvīņu māsa Gaida Nellija, brāļi Jānis Voldemārs un Zigfrīds.

Ilga Hermīne mācījusies Ēveles pagasta pamatskolā. 1945. gadā beigusi 30 kilometrus attālo Valmieras ģimnāziju. Pēc tam mācījusies 2. medicīniskajā māsu skolā. 1947. gadā Ilga apprecējusies, pasaulē nācis dēls Andris un meita Līga.

1957. gadā viņa divus gadus strādājusi 49. vidusskolā par bibliotekāres palīdzi un 1961. gadā sākusi strādāt P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas bakteoroloģijas laboratorijā par vecāko laboranti. Šajā darba vietā aizritējuši visi darba gadi, līdz Ilga Hermīne devusies pensijā. Arī viņas dzīvesvieta no 1945. gada 57 gadus bijusi nemainīga – Rīga, Valdemāra iela.

Triju Zvaigžņu ordenis I. H. Legzdiņai pasniegts 1999. gadā. Tas saņemts par 30 gadu garo darbu, ko viņa ieguldījusi Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas sieviešu kora “Stradiņi” vadīšanā. 2008. gada 25. maijā šis koris atzīmēja savu 60. dzimšanas dienu.

Ogri Ilga pirmo reizi iepazinusi 2001. gadā, dodoties ciemos pie dēla Andra ģimenes, kura te dzīvo. “Ar Ogri man saistās Zilie kalni,” saka I. H. Legzdiņa. “Es ļoti pārdzīvoju, kad bērni tur aiz sevis atstāja lielu nekārtību. Es priecājos par jauno Brīvības ielu un man ļoti patīk tilts, kas ved uz estrādi.”

Ilga Hermīne atzīst, ka Ogre patiesībā viņai ir sveša pilsēta, šeit viņa aizvadījusi tikai vienu pilnu ziemu un šobrīd uz Ogri dodas tikai kā ciemiņš.

Lai arī Legzdiņas kundze 2010. gadā atzīmējusi savu 85. dzimšanas dienu, viņa aizvien aktīvi darbojas, apkopj zemīti savās mājās Saulkrastos un nereti pieskatot mazmeitiņu un mazmazdēliņu. “Šobrīd stādu puķes, kopju zālīti,” viņa saka par vasaras darbiem, “ar kori esmu izbraukusi visu Eiropu un man nekur nav tik ļoti paticis kā savā Latvijā. Nekur nav tādas debesis, nekur nav tādi gubu mākoņi.”

I. H. Legzdiņai ir četras mazmeitas – Ilze, Ieva, Elīna un Justīne, un viens mazmazdēliņš Roberts.