Inta Auziņa

Lēmums piešķirt Ogres Goda pilsoņa nosaukumu par mūža ieguldījumu sociālās sistēmas izveidē un attīstībā Ogres pilsētā ilggadējai Ogres Sociālā centra vadītājai Intai Auziņai pieņemts Ogres novada domes sēdē 20.04.2017.

Inta Auziņa (13.02.1953.) dzimusi Jelgavā. Savus pirmos septiņus dzīves gadus dzīvojusi Ogres rajona Skrīveros, kur arī uzsākusi skolas gaitas. Tēva Jāņa un mammas Vilmas ģimenē auga divi vecāki dēli.

Tēvam mainot darbavietu, ģimene pārcēlās uz Rīgu. Pēc Rīgas 49.vidusskolas absolvēšanas I.Auziņa iestājās Rīgas Politehniskajā institūtā, kur ieguva autoceļu inženiera izglītību. “Es gribēju mācīties par arhitekti, bet iestāšanās brīdī augstskolā man pietrūka pāris punktu. Sāku mācīties par autoceļu inženieri. Apgūstamie mācību priekšmeti bija sarežģīti, bet man iepatikās. Tā arī neko nemainīju, un pabeidzu iesākto virzienu,” atminas I.Auziņa. Pēc studiju beigšanas Inta sāka strādā Ceļu un tiltu būvju trestā Rīgā, kur atbildēja par ceļu uzturēšanu un koordinēšanu.  

Zīmīgs izvērtās laivu brauciens ar draugiem pa Mazās Juglas upi 1979. gada agrā pavasarī, kad Inta iepazinās ar savu nākamo vīru Arni. Pēc laulību reģistrācijas 1980.gadā jaunā ģimene pārcēlās uz dzīvi Ogrē. Sākumā dzīvoklī Zilokalnu prospektā, vēlāk Vidus prospektā 16A. “Ogre man nebija sveša pilsēta. Studiju gados Pārogrē, Ceļu daļā, biju praksē, ar motociklu izbraukāju visu uzkalniem bagāto Pārogri. Te man patika. Vēlāk, kad tikko iepazinos ar Arni, viņš mani veda uz kafejnīcu “Pie zelta liepas” Brīvības ielā. Tur strādāja Ināra Klintsone un gatavoja ļoti garšīgus gaļas ēdienus,” gaišās atmiņas atceras I.Auziņa.

Audzinot savus bērnus, Inta saprata, ka to vairs nevarēs apvienot ar darbu Rīgā. “Bija 90.gadu sākums, kad parādījās informācija par sociālā darbinieka profesiju. Tā bija pilnīgi jauna profesija Latvijā, ko varēja apgūt sociālā darba un pedagoģijas augstskolā “Attīstība”. Šī profesija man šķita saistoša ar to, ka varēšu palīdzēt cilvēkiem. “Attīstībā” iestājos 1991. gadā, mācības bija ļoti interesantas,” stāsta I.Auziņa.”1992. gadā Latvijā sāka runāt par to, ka pašvaldībām ir jādibina institūcijas, kas sniegtu atbalstu grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem. Par to aktīvi iestājās arī toreizējā Ogres pilsētas valdes priekšsēdētāja Ilgona Zumente.”

Sociālais aprūpes centrs Ogrē tika atvērts 1992. gadā Ogrē, Zvaigžņu ielā 4, kur iepriekš atradās silītes grupas mazuļiem. Sākumā centru vadīja Poļina Tostika un I.Auziņa tur uzsāka darbu kā vadītājas vietniece. Kad Sociālās aprūpes centra vadītāja pārcēlās uz dzīvi ārvalstīs, centra vadību 1994. gada septembrī pārņēma I. Auziņa.

Sākotnēji sociālais darbs saistījās galvenokārt ar humānās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Lai to veiksmīgi īstenotu, tika nodibināta sadarbība ar Onges pašvaldību Zviedrijā. Līdztekus humānās palīdzības sniegšanai Latvijā sāka attīstīties sociālā palīdzība. Ogrē to veiksmīgi īstenoja I. Auziņa, izveidojot speciālistu kolektīvu, attīstot daudzveidīgus sociālās palīdzības virzienus, tādus kā materiālās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem, zobārsta pakalpojumi pensionāriem, visaptveroša materiālā un atbalstošā palīdzība ģimenēm.

1994. gada rudenī Ogres Sociālais centrs pārcēlās uz telpām Parka ielā 1. 1996. gadā Ogres Sociālā centra struktūrā tika izveidots jauns un perspektīvs pakalpojums – Jauniešu veselības centrs, savukārt 2002. gadā ar Labklājības ministrijas un Ogres pilsētas pašvaldības atbalstu tika atvērts dienas centrs “Saime” personām ar īpašām vajadzībām un vēl pēc diviem gadiem krīzes centrs “Laipas” no vardarbības cietušiem bērniem. Lielu atsaucību guvis arī Ģimenes atbalsta dienas centrs, kas sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju 2005. gada rudenī atvērts Meža prospektā 9, vēlāk tam piebiedrojās arī centrs Grīvas prospektā, Ogresgalā un Ciemupē.

“Paldies Ogres pilsētas pašvaldībai par atbalstu un uzticēšanos šo projektu īstenošanā un finansiālajā atbalstā,” ir pateicīga I.Auziņa.

I.Auziņa Ogres Sociālo centru vadīja līdz 2016. gada septembrim. Atceroties darbā aizvadītos gadus, I.Auziņa saka: “Jāatzīst, ka lielākoties sociālais darbs ir smags darbs, kas prasa lielu atbildību, pacietību, mieru, plašas zināšanas. Daudz bijuši rūgtuma brīži, bet daudz arī jauku un patīkamu brīžu. Īpaši gandarījums par tiem cilvēkiem, kuri mūsu sadarbības rezultātā izvēlējās kaut ko savā dzīvē un paradumos mainīt, kuru ģimenēs uzlabojās attieksme pret bērniem. Nekad savu kraso izvēli mainīt profesiju neesmu nožēlojusi.”

Atstājot Ogres Sociālā centra vadītājas amatu, I.Auziņa saņēma Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu par ieguldījumu Ogres Sociālā centra izveidošanā un ilgstošā vadīšanā un sociālā atbalsta sniegšanā iedzīvotājiem. Ogres Goda pilsoņa titulam I.Auziņu virzīja Ogres novada Sociālā dienesta kolektīvs. Apbalvojuma pasniegšana notika Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā 04.05.2017. Ogres Mūzikas skolas zālē.

“Uzskatu, ka šie apbalvojumi ir visa mūsu centra kolektīva nopelns. Viņiem visiem no sirds saku lielu paldies. Bez viņiem šajā darbā neko nevarētu paveikt. Viņi visi ir ieguldījuši enerģiju, veselību, zināšanas, lai mēs varētu palīdzēt iedzīvotājiem,” uzskata I.Auziņa. “Ogres Goda pilsoņa nosaukums man bija liels pārsteigums. Par tā piešķiršanu man izlasīju laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem”. Tas man bija ļoti satraucošs brīdis un patīkami, jo apsveica bijušie un esošie kolēģi, cilvēki, ar kuriem darbā sanāca sadarboties. Un, protams, ļoti liels gods.”

Auziņu ģimenē izaudzinātas trīs meitas – Zane (36), Daina (34) un Zanda (32), nu arī jāpieskata četri mazbērni – Elīza (8) un Aleksandrs (6), kuri ir Zanes bērni, kā arī Kārlis (5) un Estere (3), kuri aug Zandas un znota Eduarda ģimenē. Bērniem augot, uzcelta vasaras māja “Lašupēs”, kas nu pārtapusi par pastāvīgu dzīvesvietu un ir satikšanās vieta visai ģimenei.

“Ogrē man ļoti patīk pastaigāties gar Ogre upi, nūjot Zilajos kalnos. Pie Dubkalnu karjera var salasīt ļoti garšīgas gailenītes. Ogre ir zaļa un skaista pilsētiņa! Pēc aiziešanas no darba es cenšos šo laiku izbaudīt. Daudz laika veltu mazbērniem. Vairākas kaimiņienes un paziņas esmu iesaistījusi nūjošanā, apmeklēju senioru vingrošanas nodarbības, ko organizē Ogres novada pašvaldības struktūrvienība “Oveselība”. Man prieks, ka Ogrē arī senioriem ir tik daudz un dažādas iespējas!” priecājas Ogres Goda pilsone.

Viņa arī labprāt lasa grāmatas, īpaši par Latvijas vēsturi, detektīvus un romānus, laiku pavada arī piemājas dārziņā, dodas uz mežu ogot, sēņot un vienkārši atpūsties, dodas ceļojumos tepat pa Latviju, vai arī kādā tālākā. Sirdij tuvas esot kļuvušas Toskāna, Portugāle un Horvātija.