Irina Grigale

Par panākumiem bagātu un radošu darbību izglītībā Ogres 1.vidusskolas bioloģijas skolotāja Irina Grigale ir Atzinības krusta kavaliere kopš 2009. gada novembra.

Irina Grigale (20.01.1958.) ir dzimusi Krievijas pilsētā Kuibiševā (tagadējā Samārā) strādnieku ģimenē. Uz dzīvi Latvijā ģimene pārcēlās 1959. gadā. Pirmos dzīves gadus mazā Irina dzīvoja pie vecvecākiem Ogresgala "Lielstaldātu" mājās, bet, pārceļoties pie mammas Ogrē, 5. klasē mācības turpināja Ogres 1. vidusskolā.

Salīdzinot, kāda Ogre bija tolaik un tagad, skolotāja ir pārliecināta, ka pilsēta ir ļoti mainījusies - kļuvusi sakoptāka, īpaši pilsētas centra daļa, kā arī izaugusi lielāka. I. Grigalei prieks par atjaunotajām ēkām, piemēram, kūrmāju un mākslas skolu, kā arī no jauna uzceltajām – kultūras centru.

Pēc vidusskolas beigšanas, ķīmijas skolotājas Ilzes Līmanes ieinteresēta šajā priekšmetā, I. Grigale turpinājusi studijas Daugavpils Pedagoģijas institūta Bioloģijas un ķīmijas fakultātē. Pēc studijām ceļš vedis atpakaļ uz jau stingri iemīto taku. I. Grigale Ogres 1. vidusskolā strādā kopš 1981. gada.

To, ka I. Grigale būs skolotāja, viņa izlēmusi jau agrā bērnībā. “Tas notika pēc tam, kad mani mana pirmā mācību gada pavasarī aizveda uz sagatavošanās klasi, tā saucamajiem ābečniekiem. Atnācu mājās un paziņoju: “Kad izaugšu liela, būšu skolotāja!” Es neatceros, kas tieši man patika, bet no tā laika es biju pārliecināta, ka būšu skolotāja,” atceras I. Grigale.

Par skolotājas kvalitatīvo darbu liecina arī viņas skolēnu mācību rezultāti – viņi sasnieguši augstus rezultātus gan vietējā, gan republikas un starptautiska mēroga olimpiādēs.

Darbu skolā skolotāja raksturo šādiem vārdiem: “Man lielākais gandarījums ir labi izdevusies stunda – ja izdodas tas, ko mājā esmu sagatavojusi un par ko domājusi. Ja bērniem esmu kaut ko jaunu pastāstījusi, ja viņiem par to ir interese. Arī tad, kad skolēni guvuši labus rezultātus olimpiādēs un konkursos, ja viņiem veicas mācību stundās. Es priecājos par skolēnu izaugsmi – kad viņi no maza, nedroša bērna izaug par patstāvīgu, zinošu un lemt spējīgu jaunieti. Skolā strādāju jau gandrīz trīsdesmit gadus. Neviens no tiem nav bijis bez savas audzināmās klases. Parasti ir bijis tā, ka sāku ar piektajiem un esmu ar viņiem kopā līdz pat divpadsmitajai klasei.” Darbs skolā I. Grigalei patīk, lai gan, kā jau visiem darbiem, arī šim ir sava garoza.

Par panākumiem bagātu un radošu darbību izglītībā Ogres 1.vidusskolas bioloģijas skolotāja I. Grigale ir Atzinības krusta kavaliere kopš 2009. gada novembra. “Par man piešķirto apbalvojumu uzzināju, saņemot vēstuli no Valsts prezidenta kancelejas. Biju pārsteigta un priecīga. Uzskatu, ka šis apbalvojums nav tikai man, bet arī manai ģimenei, kura vienmēr mani atbalsta. Manai skolai, kura ļauj man izpausties. Un arī daudziem maniem skolēniem, kuri godam nesuši Ogres vārdu Latvijā un Latvijas vārdu pasaulē,” uzskata skolotāja.

I. Grigale ir precējusies, ir meita Anda, dēls Alvis un mazmeitiņa Līna. Savu brīvo laiku skolotāja vislabprātāk pavada kopā ar ģimeni: “Mans lielākais prieks ir mani bērni, mazmeitiņa. Ja veselība atļauj un ir laiks, labprāt nodarbojos ar rokdarbiem, īpaši adīšanu.”