Jānis Līmanis

Par nopelniem Latvijas labā ar Triju Zvaigžņu ordeņa zelta Goda zīmi Jānis Līmans apbalvots 1999. gada 7. aprīlī. Ogres Goda pilsoņa nosaukums par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā piešķirts pēc nāves – 2002. gada 7. februārī.

Jānis Līmans (05.04.1939. – 21.01.2002.) dzimis Preiļu rajona Gailīšu ciemā, zemnieku ģimenē. Ar ķīmiju aizrāvies tikai vidusskolā. Studējis Daugavpils pedagoģiskā institūta Dabas zinātņu fakultātē, ieguvis ķīmijas, bioloģijas un lauksaimniecības pamatu specialitāti. Pēc tam, kad 1962. gadā viņu, Daugavpils pedagoģiskā institūta studentu, dekāns G.Gulbis ieteicis darbam Ogres vidusskolā, tikai divi dienesta gadi jauno skolotāju aizsaukuši projām. Viss mūžs aizvadīts Ogres kalna skolā, viņa vienīgajā darbavietā. Atmiņās par savu pirmo ceļu uz 1. vidusskolu J. Līmans rakstījis: “Atceros braucienu uz Ogri un kāpšanu kalnā uz šo Gaismas pili, sarunu ar direktoru Abramoviču, mācību pārzinēm Rudzīti un Kronbergu, kura pareģoja, ka te sākšoties mana karjera.”

Ogres 1. vidusskolas skolotāji savu kolēģi raksturojuši šādiem vārdiem: “J. Līmans ir skaistuma baudītājs: ziedos slīgst viņa dārzs, un tikpat uzmanīgi viņš kopj arī savu dvēseli. Jaunībā spēlējis Ogres Tautas teātrī, arī vēlāk saglabājis mīlestību uz teātri.”

Vairākus gadus J. Līmans bijis rajona ķīmijas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs. Četrus gadus strādājis par direktora vietnieku mācību darbā. Skolotājs ir bijis prakses vadītājs vairākiem topošajiem pedagogiem, piedalījies Medicīnas akadēmijas studentu uzņemšanas komisijā. Četrus gadus viņš bijis skolas arodbiedrības VK priekšsēdētājs. Vasarās vadījis dažādas skolēnu nometnes – gan sporta, gan darba un atpūtas.

J. Līmans viņa audzēkņu atmiņās palicis kā stingrs skolotājs, ar labu humora izjūtu, taisnīgs, enerģijas pilns un pacietīgs.

1970. gada martā J. Līmans saņēmis krūšu nozīmi “Teicamnieks tautas izglītības darbā” kā labākais skolotājs, audzinātājs un zinātniskais darbinieks. Par nopelniem Latvijas labā ar Triju Zvaigžņu ordeņa zelta goda zīmi apbalvots 1999. gada 7. aprīlī. Ogres Goda pilsoņa nosaukums Jānim Līmanam piešķirts pēc nāves – 2002. gada 7. februārī par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā. Apbalvošanai viņu izvirzīja Ogres 1. vidusskolas kolektīvs.