Sports Ziņas, jaunumi
Latvijas U16 čemionāta afiša 1

Čempionāts notiks šādās disciplīnās: 100m, 200m, 400m, 800m, 2000m, 100m/b (110m/b), 300m/b, 1500m/šķ., 3000m soļošana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, augstlēkšana, kārtslēkšana, lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, vesera mešana.

Sacensībās piedalīsies  sportisti, kuri izpildījuši LVS Jaunatnes komisijas noteiktos normatīvus.

Sacensību sākums 15. jūlijā plkst. 15:00, savukārt 16. jūlijā plkst. 11:00.