Ķeipenes tautas nams 2022

Prasības pretendentiem:

 • vidējā vai augstākā izglītība profesionālā kultūrā, humanitārajās zinātnēs, menedžmenta, režijā vai kādā citā mākslas nozarē;
 • praktiska pieredze kultūras pasākumu organizēšanā vai kultūras projektu vadībā , zināšanas un izpratne par amatiermākslas tradīcijām un reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • izpratne par vispārējo kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas pamatprincipiem un metodiku;
 • spēja pieņemt lēmumus;
 • teicamas valsts valoda zināšanas;
 • labas organizatora spējas, saskarsmes spējas, komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • sadarboties un strādāt komandā.


Darba pienākumi:

 • Plānot un vadīt tautas nama darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi.
 • Sastādīt budžeta tāmi, nodrošināt tās izpildi.
 • Plānot, koordinēt un nodrošināt:  
 1. darba resursu racionālu izlietojumu,
 2. pašdarbības kolektīvu darbību,
 3. atpūtas, kultūrizglītojošu un izklaidējošu pasākumu norisi.
 • Pārstāvēt pagasta intereses kultūras jomā.
 • Sniegt pārskatus par tautas nama darbu pagasta pārvaldei un domei.
 • Apkopot un sniegt informāciju masu informācijas līdzekļiem par kultūras norisēm pagastā  un kolektīvu līdzdalību citu institūciju rīkotajos pasākumos.


Darba vieta: Ķeipenes pagasta Tautas nams.

Atalgojums: 610 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi.

Pieteikumu darba piedāvājumam (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt līdz 2022. gada 5. septembrim elektroniski: vilnis.sirsonis@ogresnovads.lv, pa pastu (adrese: "Saulīte", Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres novads, LV-5062) vai nodot personīgi Ķeipenes pagasta pārvaldē, uz aploksnes norādot “Pieteikums Ķeipenes Tautas nama vadītāja amatam”.

Uzziņas pa tālruni 26425498, Vilnis Sirsonis, Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs.  

Citas vakances Ogres novadā: Vakances | Ogres novada pašvaldība (ogresnovads.lv)