Izglītība Jauniešiem Ziņas, jaunumi
Jauniešu konkurss

Ogres novada Izglītības pārvalde organizē jauniešu iniciatīvu ideju konkursu, kurā aicināti piedalīties Ogres novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu jauniešu iniciatīvu ideju realizācijai, veicinot jauniešu līdzdalību novada, kultūras, sporta, izglītības un sabiedriskajos procesos, izveidojot jaunu un vienotu Ogres novada jauniešu atpazīstamības zīmi - logo.

Ideju konkurss ir viena no projekta "KOPĀ.LABĀK." aktivitātēm, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Ideju iesniegšanas kārtība un noformēšana

Konkurss noris no 2021. gada 6. septembra līdz 19. septembrim. Pieteikums ir jāiesniedz elektroniski uz e-pasta adresi izglitiba@ogresnovads.lv JPG, PNG, vai PDF formātā. Viens autors var iesniegt ne vairāk kā trīs Ogres novada jauniešu atpazīstamības zīmju idejas. Iesūtot ideju, jāpievieno līdz 100 vārdiem garu aprakstu par savas idejas vīziju Ogres novada jauniešu atpazīstamības zīmei - logo. Darbu digitāli saglabājot, jāiekļauj autora vārds, uzvārds.

Konkursā netiks vērtēti šādi pieteikumi:

  • darbi, kuru saturs neatbilst konkursa mērķim;
  • darbi, kas iesniegti pēc nolikumā noteiktā termiņa.  

Konkursa nolikums pieejams pielikumā. 

Konkursam iesniegtie darbi tiks publicēti Ogres novada pašvaldības mājas lapā un tiks vērtēti divās kārtās - ar skatītāju balsojumu un projektā iesaistīto jauniešu balsojumu no Lielvārdes, Ķeguma, Ogres un Ikšķiles administratīvajām teritorijām.

Uzvarētājs tiks izziņots publiski Ogres novada pašvaldības mājas lapā un balvā saņems reprezentācijas materiālu ar jaunizveidoto atpazīstamības zīmi - logo. 

Plašāka informācija par konkursa norisi pieejama, sazinoties ar Ogres novada Izglītības pārvaldes galveno jaunatnes lietu speciālisti Daci Nikolaisoni, tālr. 65020461 vai izglītības projektu vadītāju Lauru Priedīti, tālr. 65047794.

logo combo