Ziņas, jaunumi Attīstība
Darbs grupās

Aicinām piedalīties jaunveidojamā Ogres novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes ietvaros organizējamo teritoriālo darba apakšgrupu sanāksmju otrajā etapā!

2020.gada februārī Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldībām uzsāka jaunveidojamā Ogres novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) izstrāde. Minēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei piesaistīta SIA “Ķemers Business and Law Company”.

Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes ietvaros izveidotas vairākas tematiskās darba grupas:
 

1. Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu apvienotās sektorālās darba grupas:

1.1. kultūras un mākslas iestāžu pārstāvju darba grupa;

1.2. veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu iestāžu pārstāvju darba grupa;

1.3. izglītības un sporta iestāžu pārstāvju darba grupa;

1.4. uzņēmumu, pašvaldības kapitālsabiedrību un tūrisma nozares pārstāvju darba grupa;

1.5. jaunatnes jautājumu darba grupa.

 

2. teritoriālās darba grupas:

2.1. Ogresgala teritoriālā darba apakšgrupa (aptver Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta administratīvo teritoriju);

2.2. Suntažu teritoriālā darba apakšgrupa (aptver Suntažu un Lauberes pagastu administratīvo teritoriju),

2.3. Madlienas teritoriālā darba apakšgrupa (aptver Madlienas, Krapes un Ķeipenes pagastu administratīvo teritoriju),

2.4. Taurupes teritoriālā darba apakšgrupa (aptver Taurupes, Meņģeles un Mazozolu pagastu administratīvo teritoriju),

2.5. Ikšķiles teritoriālā darba grupa (aptver Ikšķiles novada administratīvo teritoriju),

2.6. Lielvārdes teritoriālā darba grupa (aptver Lielvārdes novada administratīvo teritoriju),

2.7. Ķeguma teritoriālā darba grupa (aptver Ķeguma novada administratīvo teritoriju). 

Šā gada maijā notika tematisko darba grupu pirmās sanāksmes, kuru ietvaros dalībnieki veica SVID analīzi, noteica jaunā novada ilgtermiņa stratēģiskos uzstādījumus. Nolūkā noteikt sabiedrības un uzņēmēju viedokli par jaunveidojamajam novadam svarīgajiem jautājumiem martā un aprīlī veikta aptauja, kurā piedalījās 756 iedzīvotāji (301 – Ogres novads, 240 – Ikšķiles novads. 150 – Lielvārdes novads, 65 – Ķeguma novads) un 69 uzņēmēji. 

 

Jūnijā tiek atsākta tematisko darba grupu darbība.

Otrās sanāksmes darba kārtība:

  1. pārskats par esošo situāciju;
  2. kopējā SVID analīze;
  3. vīzijas redzējuma atšifrējumu un atslēgas vārdi vīzijai;
  4. stratēģiskie formulējumi:  stratēģiskie mērķi, prioritātes un rīcības virzieni;
  5. diskusija.

Ikviens jaunveidojamā Ogres novadā iedzīvotājs ir aicināts piedalīties teritoriālo darba grupu otrajā sanāksmē! Interesentus, kuri nav piedalījušies teritoriālo darba grupu pirmajā sanāksmē, lūdzam pieteikties, aizpildot šo veidlapu.

Sanāksmes norisināsies videokonferences formātā zoom platformā. Informācija par sanāksmes laiku un saite tiks nosūtīta uz anketā norādīto e-pasta adresi.