Izglītība Jauniešiem Ziņas, jaunumi
Titulbilde

RTU BJU piedāvātajās programmās Ogres novada izglītojamajiem turpinās nodarbības gan klātienē, gan attālināti saskaņā ar valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām. 

Ņemot vērā, ka šobrīd nodarbības iespējams īstenot arī klātienē, Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitātes sadarbībā ar Ogres novada Izglītības pārvaldi izsludina papildus uzņemšanu šādās programmās:

  • Koka dizains 4.9. klašu izglītojamajiem;
  • Modes un tekstila tehnoloģijas 4.9. klašu izglītojamajiem.

Programmām “Koka dizains” un “Modes un tekstila tehnoloģijas” paredzēts vecāku līdzmaksājums par nodarbībās izmantojamajiem materiāliem 2 eiro mēnesī.

Lai pieteiktos dalībai interešu izglītības programmu apguvē, nepieciešams aizpildīt un iesniegt iesniegumu, nosūtot to elektroniski parakstītu uz e-pastu izglitiba@ogresnovads.lv vai fiziski parakstītu nodot dežurantam Ogres novada Izglītības pārvaldes telpās Ogrē, Brīvības ielā 15, ieeja no Upes prospekta puses, blakus elektromobiļu uzlādes stacijām (bijušās Ogres novada Bērnu un jauniešu centra telpās). 

Informāciju par programmu saturu, nodarbību laikiem iespējams saņemt pie RTU BJU projekta vadītājas Zandas Krancmanes (tālr. 67089023, e-pasts: zanda.krancmane@rtu.lv).

Informāciju par pieteikšanos un iesnieguma iesniegšanu iespējams saņemt pie Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieces Ievas Švēdes  (tālr. 65068674, e-pasts: ieva.svede@ogresnovads.lv).