Satiksme, ceļi Pagasti Ziņas, jaunumi
Suntažu 4 ēka 09022023

9. februārī pirms komiteju sēdēm Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ziņoja pa aktuālajiem būvniecības darbiem Ogres novadā.

Ēkas pārbūve Skolas ielā 4, Ikšķilē

Būvniecības darbi aktīvi turpinās arī ēkā Skolas ielā 4, Ikšķilē. Ēka tiek pārbūvēta par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru. Objektā pabeigti pagraba grīdu un sienu betonēšanas darbi un ārējo inženiertīklu izbūve. Tiek veikta ēkas cokola un jumta siltināšana, fasādes sistēmas izbūves darbi, kā arī notiek iekšējo starpsienu mūrēšanas darbi.

Ēkas pārbūve, jaunbūve Suntažu ielā 2, Ogrē

Suntažu iela 2 24012023

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros Ogrē, Suntažu ielā 2 būvdarbi turpinās divās ēkās - pārbūvējamajā ēkā un jaunbūvē. Pārbūvējamajai ēkai pabeigta jumta izbūve, iekšējo komunikāciju montāža, telpu pārbūve un vides pieejamības nodrošināšana, kā arī fasādes siltināšana. Tiek veikta gaismekļu uzstādīšana, sanitāro mezglu flīzēšana. Savukārt jaunbūvē turpinās iekštelpu komunikāciju un starpsienu izbūve, kā arī iekštelpu ventilācijas sistēmas izbūve.

Ēkas “Kaibalas skola” pārbūve

Ēkā ir veikta starpstāvu pārsegumu attīrīšana, nojaukti dūmvadi, turpinās koka pārsegumu un kāpņu uz 2. stāvu demontāža. Veicot nojaukšanas darbus, ir atklājusies pirms aptuveni 100 gadiem celtās ēkas patiesā konstrukcija. Darbi pie siju demontāžas ir uz laiku pārtraukti, tiek meklēts risinājums situācijas atrisināšanai. Ēkā ir pabeigta 1. stāva grīdu demontāža, jaunās grīdas plānots izbūvēt līdz februāra beigām. Pašlaik norit bēniņu telpas attīrīšanas no vecās siltumizolācijas darbi, kā arī uzsākti sporta zāles fasādes izbūves darbi.

Jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība

Objektā turpinās iekšējās apdares darbi, ventilācijas un ugunsdrošības sistēmu izbūve, palaišana un ieregulēšana. Februāra beigās plānots uzsākt ēku nodošanu ekspluatācijā, pieaicinot Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvjus. Pēc ēkas pieņemšanas ekspluatācijā notiks ēku aprīkošana ar nepieciešamo mēbelējumu un aprīkojumu. Šobrīd turpinās iepirkumu procedūras, notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana, līgumu slēgšana par aprīkojuma piegādēm un uzstādīšanu. Paredzēts, ka skolas un sporta ēka pilnā apjomā būs aprīkotas 2023. gada maijā.

Viļņu ēkas pārbūve Ķeipene 09.02.2023

“Viļņu” mājas pārbūve Ķeipenē

Ķeipenē ēkas “Viļņi” pārbūves ietvaros pabeigti jumta seguma izbūves darbi un jumta logu iestrādes darbi, starpstāvu pārseguma un starpspāru siltināšana, kā arī elektromontāžas darbi 1.stāvā. Turpinās 1. stāva iekārto griestu apdare ar ģipškartona loksnēm. Savukārt 2.stāvā tiek veikta grīdas seguma izveidošana, ko plānots pabeigt februāra mēnesī.

Strēlnieku prospekta pārbūve Ogrē

Strēlnieku prospektā (no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam 1275 m garumā) turpinās lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada izbūves darbi. Ja būs labvēlīgi laikapstākļi, ielas pārbūves darbus plānots atsākt šī gada martā.

Saules prospekta pārbūvē Ogrē

Saules prospektā no pagājušā gada 1. decembra ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums būvdarbu veikšanai nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ. Būvuzņēmējs nodrošina ielas seguma kvalitāti satiksmei drošā stāvoklī un ātri reaģē iedzīvotāju  sūdzību gadījumā.

Piecu ielu (Rembates, Stacijas, Andreja Pumpura, Meža un Uzvaras iela) pārbūve Lielvārdē

Pārbūvējamajās ielās Lielvārdē 2022.gada decembrī iestājās tehnoloģiskais pārtraukums būvdarbu veikšanai nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ. Tā kā tika saņemtas vairākas iedzīvotāju sūdzības par Rembates ielas posma no dzelzceļa pārbrauktuves līdz A.Pumpura ielai apmēram 135 metru garumā neuzturēšanu pienācīgā kvalitātē, šī gada 24.janvārī pašvaldības vadība tikās ar visiem trīs Lielvārdes piecu ielu pārbūves būvniekiem, pēc tikšanās būvnieks ir veicis ielu seguma uzlabošanas darbus. Šobrīd šo ielu atbilstošu uzturēšanu pastiprināti uzrauga pašvaldības ceļu speciālisti.