Ķeipenes bērnu laukuma atklāšana

1. septembrī pēc svinīgā pasākuma Zinību dienā Ķeipenes pamatskolā skolas direktore Agnese Lepse, pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis un bērni devās uz jauno rotaļu laukumu, lai to atklātu oficiāli.

Projekta tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu.  Projekta kopējās izmaksas ir 17 000,00 EUR, no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir 10 000,00 EUR. ELFLA atbalsta finansējums ir 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projekta neattiecināmās izmaksas sedza Ogres novada pašvaldība. Projekta mērķis bija izveidot Ķeipenē bērnu rotaļu laukumu, atbalstot vietējo sabiedrību, nodrošinot bērniem un viņu pieskatītājiem kustības āra vidē, tādā veidā saglabājot vietējās sabiedrības veselību.

Jaunieši blakus basketbola laukumā, kas arī veidots par ELFLA un pašvaldības finansējumu, uzspēlēja bumbu. Saulaini, kustīgi un sportiski iesākās jaunais mācību gads Ķeipenē. Lai bērniem, jauniešiem, pedagogiem un vecākiem stipra veselība un možs gars!

Zied zeme un Leader logo