Ziņas, jaunumi Satiksme, ceļi Pašvaldība
Būvniecības objekts ar strādnieku

Šodien, 29. jūlijā notikušajā Ogres novada  pašvaldības  domes sēdē pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis deputātus informēja par būvniecības un iepirkumu aktualitātēm Ogres pilsētā un pārējā novada teritorijā.

2020. gada 29. maijā starp Ogres novada pašvaldību un SIA “Ceļu būvniecības  sabiedrība “IGATE”” tika noslēgts līgums par 430,28 m gara Skolas ielas posma no Brīvības ielas līdz Pirts ielai  un dzelzceļa stacijas stāvlaukuma (kopš šī gada maija tiek saukts kā Jūlija Marsona laukums) pārbūvi. Šis objekts faktiski ir pabeigts, notiek elektronisko iekārtu iestatīšana un programmēšana, kā arī labiekārtošanas darbi. Būvobjektu plānots nodot ekspluatācijā līdz augusta vidum.

2021. gada 7. aprīlī starp Ogres novada pašvaldību un AS “A.C.B.” noslēgts līgums par Poruka ielas pārbūvi, kas paredz veikt ielas braucamās daļas pārbūvi, nobrauktuvju, slēgtās lietus ūdens atvades un drenāžu izbūvi, kā arī apgaismojuma pārbūvi. Objektu plānots pabeigt līdz šī gada 22. septembrim.

Parka ielas pārbūves 1. kārtas ietvaros pabeigti bruģa ieklāšanas darbi, kā arī labiekārtojuma izbūve. Šajā ielas posmā tiek mainīta satiksmes organizācija – pārbūves rezultātā tiek izveidota droša vide gājējiem un papildu autostāvvietas PII “Strautiņš” apmeklētājiem.

Ir izsludināts iepirkums Ogres novada Sporta centra ēkas Skolas ielā  12, Ogrē, pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai. Līgumu plānots noslēgt šī gada augustā.

Ogres Centrālās bibliotēkas jaunā ēka tika pieņemta ekspluatācijā jau 28. maijā. Šobrīd turpinās telpu iekārtošana, mēbeļu piegāde un grāmatu ievietošana. Paredzēts, ka bibliotēka apmeklētājiem būs pieejama jau augusta otrajā pusē.

Jaunās ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvdarbi tika uzsākti šī gada maija beigās. Pašreiz ir pabeigta elektrolīnijas pārcelšana, esošo gaisa vadu līniju demontāža, atsevišķu komunikāciju ieguldīšana. Turpinās sporta ēkas pāļu ierīkošana, pamatu plātnes betonēšana. Jūlija beigās un augustā turpināsies inženierkomunikāciju ieguldīšana, pamatu plātnes betonēšana, pamatu plātnes izveide administratīvajā daļā un sporta ēkas daļā. Paredzēts, ka šis objekts tiks pabeigts 2022. gada septembrī.

Pašreiz tiek veikta iesniegto piedāvājumu vērtēšana iepirkuma procedūrā par dizaina objekta (bāka ar Ogres novada logo) – būvniecību uz aizsargmola pie Ogres upes ietekas Daugavā. Būvniecības darbu veikšanai paredzēti 12 mēneši.

Notiek iepirkuma procedūra Jauniešu mājas pārbūvei Brīvības ielā 40, Ogrē. Plānots pārbūvēt ēkas veco korpusu un veikt energoefektivitātes pasākumus, kā arī veikt nepieciešamos demontāžas darbus, lai varētu izbūvēt modernu piebūvi ar multifunkcionālu zāli.

Taurupes muižas klēts pārbūves projekta mērķis ir atjaunot vietējās nozīmes kultūras pieminekli, sakopt degradētu vidi un uz Ogres Vēstures un mākslas muzeja krātuvē esošo Vilhelma  Purvīša gleznu, vēsturisko materiālu un nemateriālo liecību pamata izveidot muzeju Ogres novada Taurupes pagastā. Pašlaik notiek būvniecības darbu iepirkuma procedūra, un plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti 2022. gada beigās.

Ir izsludināts iepirkums arī klinšu kāpšanas sienas būvniecībai Zvaigžņu ielā  11, Ogrē. Projekta mērķis ir pārbūvēt esošo ūdenstorni un izveidot to kā klinšu kāpšanas sienu, uzstādot moduļsienu un ātruma kāpšanas moduli. Arī šeit būvdarbus plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām.

Notiek līguma parakstīšana ar tūrisma un izziņas infrastruktūras objekta “Ogres vārti”  (bijusī sūkņu stacija Ogrē, Rīgas ielā 45) projektētājiem. Atbilstoši plānotajam grafikam, būvprojekta izstrādi minimālajā sastāvā paredzēts pabeigt jau šī gada augustā, bet pilnā sastāvā – nākamā gada aprīlī.

Dažādi infrastruktūras attīstības projekti tiek īstenoti arī Ķegumā, Ikšķilē un Lielvārdē.  

Faktiski ir pabeigti būvdarbi Ausekļa ielā, Ikšķilē. Ir veikti un saskaņošanai iesniegti izpilduzmērījumi; paralēli tiek pieprasīti atzinumi no komunikāciju turētājiem un gatavota dokumentācija atzīmes saņemšanai par būvdarbu pabeigšanu. Līguma termiņš beidzas šī gada 2. augustā. Būvdarbu stadijā ir asfaltbetona seguma izbūve Lupīnu ielā  – arī šeit būvniecības darbi jāpabeidz 2. augustā.

Vairāki projekti tiek īstenoti Ķegumālifta pacēlāja izbūve sociālās aprūpes centrā “Senliepas” Rembatē, Tomes Tautas nama fasādes atjaunošana un Ķeguma dabas takas būvdarbi. Visi šie objekti ir būvniecības procesā.

Noslēdzošajā fāzē ir Lāčplēša laukuma pārbūve Lielvārdē – būvdarbi jāpabeidz jau šodien, 29. jūlijā.

Informatīvā ziņojuma izskaņā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis vērsa uzmanību uz to, ka ir saņemti iedzīvotāju aizrādījumi par neizpļautām ceļmalām bijušā Ikšķiles novada teritorijā, un aicināja risināt šo problēmu, sazinoties ar SIA “Ikšķiles māja”, kas atbild par šāda veida darbu izpildi minētajā teritorijā.  Kā informēja P. Špakovskis, šonedēļ jau ir ieplānota tikšanās ar SIA “Ikšķiles māja”, lai pārrunātu šos jautājumus.