Afiša Digitālā nedēļa 2024

Jau 15. gadu pēc kārtas Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) kopā ar partneriem Latvijā īsteno “Digitālās nedēļas” aktivitātes. Izglītojošā kampaņa notiek visā Latvijā no 13. līdz 18. maijam, aicinot iedzīvotājus un uzņēmumus pievērst uzmanību savai digitālpratībai un digitālajai identitātei, dažādu pasākumu formātos iegūstot gan jaunas zināšanas par aktuālākajām digitālajām tehnoloģijām un pakalpojumiem, gan attīstot jau esošās prasmes. Šogad pirmo reizi “Digitālās nedēļas” ietvaros  īpaša uzmanība tiek pievērsta mākslīgajam intelektam, bet aktivitāšu kopumu noslēgs Muzeju nakts – Latvijas muzeji plašākai sabiedrībai aktualizēs savus digitālos risinājumus. Ar digitālajām prasmēm un to pilnveidošanu saistītas aktivitātes šajā nedēļā saviem lietotājiem un Ogres novada iedzīvotājiem piedāvā arī Ogres Centrālā bibliotēka.

No 14. līdz 18.maijam viktorīnas skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem par digitālajām pamatprasmēm. Vairāk informācija pieejama ŠEIT.

16. maijā plkst. 11.00 seminārs par krāpniecību digitālajā vidē “Krāpnieku lamatas var ātri pamanīt. Noskaidrosim, kā”. Semināru rīko Ogres Centrālā bibliotēka sadarbībā ar AS “SEB banka”. Vairāk aicinām uzzināt ŠEIT.

18. maijā no plkst. 17.00 līdz 19.00 pasākums “Vakars pie bibliotēkas”, kas norisināsies pie Ogres Centrālās bibliotēkas galvenās ieejas un piedāvās apmeklētājiem dažādas izzinošas aktivitātes. Vairāk aicinām uzzināt ŠEIT.

Digitālās nedēļas laikā ikviens iedzīvotājs ir gaidīts Ogres Centrālajā bibliotēkā, lai individuālajās konsultācijās ar speciālistiem noskaidrotu līdz šim nezināmās atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar bibliotēkas elektroniskā kataloga, 3td e-GRĀMATU bibliotēkas lietošanu, informācijas meklēšanu bibliotēkas elektroniskajos resursos un datu bāzēs.

Savu digitālo prasmju un zināšanu pilnveidošanai ikviens aicināts ieskatīties Ogres Centrālās bibliotēkas izveidotajā materiālu un resursu digitālo prasmju pilnveidošanai krātuvē, kas regulāri tiek papildināta. Krātuve pieejama ŠEIT.

***

Digitālā nedēļa Latvijā tiek organizēta ALL Digital Weeks 2024 (#ADWeeks2024) ietvaros, kas šogad Eiropā norisinās no 13. – 31. maijam.
Ņemot vērā, ka jau gadu aktīvi tiek runāts par mākslīgā intelekta ienākšanu mūsu ikdienas dzīvē, “Digitālā nedēļa” 13. maijā tika atklāta ar pasākumiem, kas veltīti vispārējai digitālpratībai un mākslīgā intelekta noderībai. Atklāšanas pasākums bija vērojams LIKTA  un citu partneru Facebook lapās.
14. maijā notika pasākumi, kas vērsti uz iedzīvotāju digitālo prasmju celšanu un dažādiem digitālajiem pakalpojumiem, kas var veicināt nodarbinātību un iedzīvotāju kompetenci darba tirgū.
15. maijā tiek organizēta Uzņēmēju diena – rīkotās aktivitātes paredzētas mazo un vidējo uzņēmēju digitālpratības veicināšanai un digitālajiem risinājumiem, kas palīdz sekmēt biznesa digitālo transformāciju.
16. maija pasākumi paredzēti visai sabiedrībā kopumā – tajā tiks aktualizēti jautājumi par kiberdrošību, kritisko domāšanu un digitālajām prasmēm, kas nepieciešamas, lai parūpētos par savu digitālo drošību.

Savukārt par to, kā digitālās prasmes pasniegt un integrēt izglītībā dažādām vecuma grupām un sagatavotības līmeņiem, tiks stāstīts 17. maija pasākumos.

Pirmo reizi “Digitālajai nedēļai” pievienojušies muzeji, izglītojošās kampaņas programmā iekļaujot arī Muzeju nakti, kas notiks 18. maijā. Šādā veidā būs iespēja pievērst iedzīvotāju uzmanību uz daudzveidīgajiem digitālajiem risinājumiem muzejos, kas ļauj tiem būt mūsdienīgiem un pieejamiem.

Digitālās nedēļas galvenie partneri ir DocLogix, Tet, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras informācijas sistēmu centrs. Pasākumu organizēšanā iesaistījušies arī daudzi citi IKT nozares uzņēmumi, valsts iestādes, pašvaldības, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas. Tāpat pasākumi tiek organizēti Latvijas reģionos klātienē – skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos.

“Digitālās nedēļas” centrālajiem notikumiem var sekot līdzi LIKTA Facebook un citu partneru sociālo tīklu kontos. Informāciju par “Digitālās nedēļas” pasākumiem var meklēt mājaslapā www.eprasmes.lv vai izmantojot tēmturus #eprasmes24 un #ADweeks24.