Kultūra Ziņas, jaunumi
Tulit paliks labak

Nolūkā veicināt kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēt un atbalstīt latviešu rakstniecību, kā arī turpinot bijušā Ikšķiles novada pašvaldības iedibināto tradīciju, Ogres novada pašvaldības dome 2022. gada 31. martā pieņēma lēmumu organizēt konkursu latviešu rakstnieka un tulkotāja Dzintara Soduma balvas piešķiršanai un apstiprināja pašvaldības iekšējos noteikumus Nr. 28/2022 “Dzintara Soduma balvas nolikums”.

Līdz nolikumā noteiktajam balvas pretendentu pieteikšanas termiņam, 2022. gada 30. aprīlim, pašvaldībā tika reģistrēti pieci pieteikumi, t.sk. trīs prozas darbi un divi dzejas krājumi. Žūrijas komisija, izvērtējot iesniegtos darbus, 27. maijā notikušajā komisijas sēdē vienbalsīgi nolēma Dzintara Soduma balvu 4000 EUR apmērā piešķirt Ivetai Troalikai par 2021. gadā izdoto romānu “Tūlīt paliks labāk”.

Saskaņā ar Dzintara Soduma balvas nolikumu žūrijas komisijas lēmumu apstiprina pašvaldības dome. Domes ārkārtas sēdē 9. jūnijā deputāti vienbalsīgi apstiprināja žūrijas komisijas lēmumu par Dzintara Soduma balvas piešķiršanu Ivetai Troalikai.

Balva tiks pasniegta Ikšķiles pilsētas svētku atklāšanas pasākumā šī gada 11. jūnijā.

Balvai pieteikto daiļdarbus vērtēja ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidotā žūrijas komisija, kuras sastāvā, kā to paredz nolikums, tika iekļauti divi novada pašvaldības un trīs literatūras jomas pārstāvji: žūrijas komisijas priekšsēdētāja Dana Bārbale Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece; komisijas sekretārs Nikolajs Sapožņikovs, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs; komisijas locekļi – publicists un rakstnieks Andris Upenieks, dzejnieks, žurnālists un kritiķis Toms Treibergs, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre, literatūras apskatniece Aija Bremšmite.