Izglītība Lielvārde Ziņas, jaunumi
Lielvārdes vidusskolas gaitenis 09.2023.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā visos stāvos tika veikts gaiteņu remonts. Tā ietvaros tika nomainīts grīdas segums – ieklāts kvalitatīvs linolejs, kā arī nokrāsotas gaiteņu sienas. Krāsošanai tika pielietota tonēta, šķīdinātājus nesaturoša, pret mazgāšanu noturīga, pusmatēta iekšdarbu krāsa. Krāsas toni izvēlējās skolas darbinieki kopā ar audzēkņiem.

Skolas direktore Kristīne Balta ir priecīga par iespēju sadarboties gan ar remonta darbu veicēju SIA „BD&C”, gan ar mākslinieci Alisi Prāmnieci. Šīs sadarbības rezultātā skolas viens no tumšākajiem stūriem gaitenī kļuva par Lapsiņas vietu! Siena tika nokrāsota ar tāfeles krāsu, tāpēc skolēni uz tās varēs rakstīt kā uz tāfeles, bet uzgleznotā aina ar lapsu bērnus iedvesmos.

Gaiteņu remontdarbi tika veikti līguma “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas triju stāvu gaiteņu remonts” ietvaros, to izmaksas ir 56 953,83 eiro bez PVN.

Šovasar tika veikts arī dizaina un tehnoloģiju kabineta remonts. Atjaunotās telpas skolēni izmanto, veicot praktiskos darbus kopā ar skolotāju Jāni Mūrnieku. Savukārt  skolas apkārtnē tika veikta nolietoto būvju demontāža, un tagad pie skolas ir zaļa, iekopta teritorija. Darbus veica SIA “Kolvik”, kopējā līguma summa 19 599,66 eiro bez PVN.

Pašreizējās Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēka durvis vēra 1964. gada 1. septembrī. 1979. gadā skolai tika piešķirts nozīmīga latviešu lauksaimnieka, kolhoza “Lāčplēsis” priekšsēdētāja Edgara Kauliņa vārds. Skolas teritorija ir plaša, tajā var atrast gan siltumnīcu, gan “Zaļo klasi”, gan kukaiņu māju. Kopš 2014.gada skola pievienojusies Ekoskolu kustībai Latvijā, arī šogad pie skolas plīvos Ekoskolu augstākais apbalvojums – Zaļais karogs.

Šobrīd skolā mācās 492 skolēni un strādā 63 pedagogi. Kopš 2023. gada 1. augusta skolas direktore ir Kristīne Balta.

Lielvārdes vidusskolas iekštelpas 09.2023.