Pašvaldība Kultūra
E.Helmanis piedāvā Operetes teātri būvēt Ogrē

Operetes teātris Ogrē

Viens no jautājumiem, kas tikšanās laikā pārrunāts, ir par bijušā Ogres Tautas nama ēkas attīstības iespējām. “Kā zinām, 1995. gadā tika slēgts Rīgas muzikālais teātris jeb Operetes teātris, un kopš tā laika Latvija ir vienīgā Baltijas valstu galvaspilsēta un vienīgā Eiropas galvaspilsēta, kur nav sava Operetes teātra,” situāciju raksturo E.Helmanis, atgādinot, ka 2018. gadā manabalss.lv tika uzsākta parakstu vākšana Operetes teātra atjaunošanai, šai iniciatīvai ir daudz atbalstītāju.

“Arī es uzskatu, ka Operetes teātrim Latvijā noteikti ir jābūt, un pie kultūras ministra N.Puntuļa vērsos ar priekšlikumu šādu teātri izveidot Ogrē, kādreizējā Ogres Tautas nama ēkā,” atklāj E.Helmanis, piebilstot, ka šī ēka tika uzcelta par tautas saziedotiem līdzekļiem un vēlāk nodota privatizācijai, kas bijusi liela kļūda. “Tautas nama ēku noteikti var pārbūvēt un pielāgot Operetes teātra vajadzībām, ir jādomā arī par pievedceļu, stāvlaukumu izbūvi. Šāds projekts būtu realizējams, ja tam piesaistītu privāto investoru, valsts, tas ir Kultūras ministrijas, un pašvaldības līdzekļus. Ja mēs spētu izveidot šādu sadarbības modeli, sasniegtu vairākus būtiskus mērķus – atjaunotu kultūras eksportpreci un vienu no pasaules klasiskās kultūras segmentiem, kas Latvijā nav pārstāvēts, bagātinātu novada un Latvijas kultūras dzīvi, izglītotu sabiedrību, visbeidzot atjaunotu ogrēniešiem svarīgu ēku, piešķirot tai jaunas funkcijas, sakārtotu šo pilsētas rajonu,” norāda E.Helmanis. Sarunas laikā ar kultūras ministru vienojušies, ka tālākai jautājuma virzībai nepieciešams veikt aprēķinus, cik liels finansējums būtu nepieciešams šādas ieceres īstenošanai.

Taurupes muižā – Purvīša muzejs

Ar kultūras ministru pārrunāts jautājums arī par Taurupes muižas klēts ēku. Ēkā līdz 1996. gada decembrim atradās Taurupes novadpētniecības muzejs un tā tika nopostīta ugunsgrēkā. Taurupes muižas apbūves ansamblis ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, tam ir interesanta arhitektoniskā forma, kas Latvijā nav izplatīta. Novērtējot šo unikālo Latvijas vērtību, pašvaldība jau ir izstrādājusi ēkas atjaunošanas būvprojektu. “Pārrunājām iespēju šajā vietā izveidot gleznotāja Vilhelma Purvīša muzeju, jo tieši Taurupē ir mākslinieka dzimtā vieta – “Vecjaužu” mājas. Gleznotājs savā laikā ir vēlējies, ka viņam varētu būt muzejs, kurā atrastos viņa gleznas, un, manuprāt, Taurupes muižas ēka šim muzejam būtu vispiemērotākā vieta,” ir pārliecināts E.Helmanis, piebilstot, ka viena no iespējām šāda projekta īstenošanā ir arī Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piesaistīšana jaunajā plānošanas periodā, kas sāksies 2021. gadā.

Sanatorijas ēkas attīstība

Tikšanās laikā pārrunāti arī jautājumi par to, kādas varētu būt iespējas turpināt attīstīt bijušās sanatorijas “Ogre” ēku Gaismas prospektā 2/6, kur projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” ietvaros veikti jumta un cokola atjaunošanas darbi un valsts nozīmes kultūras pieminekļa, grafiķa un gleznotāja Anša Cīruļa sienu gleznojumu atjaunošana. Pārrunāti jautājumi arī par Ogres Mākslas skolas un Ogres Mūzikas skolas apvienošanas procedūru.

“Paldies kultūras ministram Naurim Puntulim, ka tiku uzklausīts un saprasts,” uzsver E.Helmanis. “Nu jau krietnu laiku Ogrē atjaunojam to, kas te reiz vērtīgs ir bijis un ar ko mēs lepojamies. Jāatzīst, ka tās vērtības, kas reiz ir aizlaistas nebūtībā, ir grūti atjaunot, bet ir milzīgs gandarījums, kad tas izdodas. Darbs turpinās, un es ceru, ka, mērķtiecīgi strādājot un gūstot valsts institūciju un Eiropas Savienības fondu atbalstu, šos visam Ogres novadam nozīmīgos projektus izdosies īstenot.”