Erasmus+ projektā gūst kompetences sadarbības attīstīšanai un jaunatnes darba kvalitātes uzlabošanai

Ogres novada pašvaldība īsteno Erasmus+ starporganizāciju un starpiestāžu sadarbības projektu “Cross sectorial cooperation in Youth Work”, KA205-422726D7.

Projekta mērķis ir attīstīt - starpsektoru sadarbībai nepieciešamās kompetences un instrumentus jaunatnes darba kvalitātes uzlabošanai.

No 21. līdz 25. novembrim notika viena no projekta aktivitātēm - apmācības par starpsektoru sadarbību jaunatnes jomā, Lietuvā. Uz turieni devās Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes komanda – Dace Veiliņa, Aleksejs Solovjovs, Zita Bērziņa- Igaune un Zanda Bieziņa.

Apmācību laikā partneri no Lietuvas un Norvēģijas dalījās ar savu ilggadējo pieredzi un padomiem darbā ar jaunatni un starpsektoru sadarbības veidošanu gan vietējā, gan nacionālā līmenī.

Mums bija iespēja tikties ar Traķu rajona (Trakų rajono)  pašvaldības mēru un pašvaldības komandu darbā ar jaunatni. Uzzinājām par to cik pašvaldība ir atvērta uzņemt jauniešus pie sevis un pilnveidot viņu idejas savā rajonā.

Bija arī iespēja paviesoties Lietuvas pilsētā Elektrēni (Elektrėnai) un tur apmeklēt viņu jauniešu centru (Elektrėnų jaunimo centras). Jauniešu centrā tikāmies ar jaunatnes darbiniekiem, kuri dalījās savā pieredzē par brīvprātīgo darbu, mobilo darbu, vasaras nodarbinātību jauniešiem un darbu ar ielu jauniešiem savā pilsētā. Kā arī uzzinājām kāda ir ikdiena viņu jauniešu centrā un kāda ir viņu sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm.

Ir ļoti svarīgi un vērtīgi uzzināt citu valstu un pašvaldību pieredzi darbā ar jaunatni, jo mērķis jau visiem ir viens – jauniešu labklājība

Projekts “Cross sectorial cooperation in Youth Work”  tieka finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.