Izglītība Ziņas, jaunumi
Izaugsmes iespējas

2023. gada 5. janvārī Ogres Valsts ģimnāzijā, Meža prospektā 14, norisināsies fizikas un inženierzinību skolotāju pieredzes apmaiņas diena “Izaugsmes iespējas”.

Mērķis: Pilnveidot skolotāju prasmes mācību procesa organizēšanā, lai dažādotu mācību procesu, veicinātu skolēnu savstarpējo sadarbību un iesaisti mācību procesā.

Uzdevumi:

●     Dalīties pieredzē novada līmenī;

●     Veicināt sadarbību stundu plānošanā un veidošanā;

●     Aktualizēt daudzpusīgu, kvalitatīvu stundas veidošanu;

●     Veicināt domu un ideju apmaiņu;

●     Aktualizēt diskusiju par aktuāliem mācību procesa jautājumiem.

9.00 – 9.30

Reģistrācija un rīta kafija.

9.30 – 9.45

Pieredzes apmaiņas dienas atklāšana.

Informācija par dienas programmu, iepazīstināšana ar lektoriem.

9.45 – 10.25

Lekcija “Ekselences pasākums = vērts piedalīties”

S.Rūze dalās savā pieredzē par Ekselences pasākumu un tajā gūto pieredzi. Iepazīstina ar savu stundas piemēru.

10.35 – 12.05

Lekcija “Phet animācijas fizikas mācību satura vizualizēšanai”

Kā Phet animāciju praktiski izmantot fizikas stundās? LD un klases darbu piemēri un paraugi. Praktisks darbs, dalīšanās pieredzē.

12.20 – 13.50

Lekcija “Pamatošanas prasme fizikas priekšmetā”

Kā skolēniem mācīt pamatošanas prasmi? Kā veicināt skolēnu iesaistīšanos stundu norisēs? Dalīšanās pieredzē.

14.00 – 15.00

Diskusija.

Viedokļu apmaina par dienas norisēm, grūtajām atziņām un idejām. Diskusija par mācību aktuālajiem jautājumiem.

Pieteikšanās anketas saite: https://ej.uz/izaugsmes_diena

(vietu skaits ir ierobežots)

Atgriezeniskā saite.

Pēc pasākuma saņemsiet anketu, lai sniegtu mums atgriezenisko saiti. Lūgums to aizpildīt.