Tomes pietura

Šī gada janvārī Ogres novada pašvaldība visā jaunizveidotā novada teritorijā izsludināja projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, kas dod iespēju iedzīvotājiem īstenot projektus dažādās ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās. Konkursā tika saņemti 54 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 48, piešķirot to iesniedzējiem – nereģistrētām iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām – pašvaldības finansējumu šo projektu īstenošanai.

Ogrē

Biedrība “Ogriņa” veikusi Ogres pilsētā esošās kultūrtelpas “Aitu kūts skatuve” teritorijas labiekārtošanu, paplašinot granīta šķembu uzbēruma virsmas, iegādājoties bērnu rotaļu inventāru, skaņas mikserpulti un salokāmus krēslus pasākumu norisei, kā arī izveidojot jaunu aploku aitām.

Špakovska parkā biedrība “Lazdukalni” īstenojusi skatu torņa pilnveidošanas darbus, izveidojot apmetumu ārējās fasādes dekoratīvajai logu ailai, veicot grīdas betonēšanu skatu torņa iekšējai telpai, ievietojot logu esošajā loga ailā un uzstādot metāla durvis, tādejādi sagatavojot iekšējo telpu nākotnē plānotajai muzeja ekspozīcijai.

Ogres Vēstures un mākslas muzeja piegulošajā teritorijā veikta apzaļumošana, likvidējot novecojušos apstādījumus, izveidojot dekoratīvas oļu joslas un ierīkojot jaunus daudzgadīgu augu stādījumus.

Biedrība “Esi radošs!” iegādājusies saliekamus krēslus dažādu fotogrāfijai veltītu pasākumu norisei un metāla plauktus nepieciešamo materiālu un izstāžu darbu uzglabāšanai.

Daudzdzīvokļu mājai Meža prospektā 4a veikta pieguļošās teritorijas labiekārtošana, apzaļumojot 3. kāpņu telpai pieguļošo teritoriju, sakārtojot tās ieeju un izveidojot gājēju celiņu gar autostāvvietas malu.

Projekta ietvaros veikta arī daudzdzīvokļu mājas Meža prospektā 6 teritorijas labiekārtošana, uzstādot velosipēdu statīvus, atpūtas soliņus un iestādot Ziemassvētku eglīti.

Velosipēdu statīvi un soliņi uzstādīti arī Mālkalnes prospektā 9, uzlabojot dzīvojamās mājas kopējo vizuālo tēlu un palielinot ērtības iedzīvotājiem. 

Daudzdzīvokļu mājas Mālkalnes prospektā 19 pagalmā uzstādīts āra trenažieris un bērnu smilšu kaste, tādējādi soli pa solim turpinot mājas piegulošās teritorijas labiekārtošanas darbus. 

Ogres Centra pamatskolā izveidota dabaszinību apguvi rosinoša vide 4.–6. klašu skolēniem, veicot dabaszinību kabineta remontu, izveidojot ar dabaszinībām saistītus dekoratīvus dizaina elementus, iegādājoties zvaigžņu globusu un uzskates līdzekļu pārvietošanas stendu.

Vienā no centrālajiem Ogres Valsts ģimnāzijas gaiteņiem ir radīta ērta un mūsdienīga atpūtas zona jauniešiem, kurā pieejamas mobilo ierīču uzlādes stacijas un papildu sēdvietas.

Jaunogres vidusskolā labiekārtota esošā atpūtas zona, papildinot to ar skolas audzēkņu radītu sienas gleznojumu un aprīkojot ar mēbelēm, interjera priekšmetiem, galda spēlēm, grāmatām un papildu kontaktligzdām viedierīču pieslēgšanai.

Ogres 1. vidusskolā pilnveidots mūzikas kabinets, veicot grīdas seguma nomaiņu pret mūsdienīgu augstākās tehnoloģijas materiālu, kas ir neslīdošs, veselībai drošāks un aiztur alergēnus un gaisā esošos sīkos putekļus. Iegādāti arī mācību procesā izmantojami mūzikas instrumenti – klaves.

Skolas 3. korpusā, veicot remontdarbus, iegādājoties un uzstādot mēbeles un aprīkojot telpu, izveidota mūsdienīga un estētiska atpūtas, pārrunu, apmācību un darba vide 2. klašu skolotājiem.

Skolēniem paredzēts atpūtas stūrītis izveidots arī šajā skolā, kur biedrības “Move up” projekta ietvaros skolēni paši piedalījušies arī mēbeļu izgatavošanas procesā.

Savukārt Ogres 1. vidusskolas ārtelpā – t.s. zaļajā klasē – līdzās jau esošajiem soliem ir uzstādīta no koka izgatavota atverama un aizverama āra tāfele, kas dod iespēju ne vien organizēt mācību procesu āra vidē, bet arī saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Ikšķilē

Veikta koku audzes atjaunošana Birztaliņas skvērā, stādot jaunus koku stādus – bērzus, kļavas un liepas. Koku stādīšanā tika pieaicināti arī Ogres tehnikuma studenti un pasniedzēji, kas dalījās zināšanās un pieredzē par koku pareizu stādīšanu, kopšanu un ainavas veidošanu.

Jumpravā

Iegādājoties atbilstošus plauktus, Jumpravā ierīkots telpaugu un grāmatu apmaiņas punkts. Tajā iedzīvotāji var atstāt lietas, kas pašiem vairs nav vajadzīgas, tādējādi dodot tām vēl vienu iespēju. 

Iegādāts arī disku golfa inventārs un nodrošināta tā pieejamība Jumpravas pagasta parka teritorijā. Disku golfa spēli uzrauga un koordinē jauniešu grupa, kas aktīvi darbojas, piesaistot un apmācot arī citus interesentus.

Valdemāra pamatskolas teritorijā atjaunota un pilnveidota esošā sajūtu taka, ko ikdienā izmanto bērni ar īpašām vajadzībām. Takas kopgarums sasniedz 80 m, un projekta realizācijā piedalījās ne vien skolotāji, skolas tehniskie darbinieki un vecāki, bet arī visi skolas skolēni – katrs atbilstoši savām spējām.

Krapē

Daudzdzīvokļu mājas “Dālderi 1” pagalmā izveidots bērnu rotaļu laukuma komplekss, uzstādot šūpoles, slidkalniņu, rotaļu namiņu u.c. elementus, kā arī novietojot soliņus un atkritumu tvertni.

Krapes muižas parkā uzstādītas divas kompozītmateriāla laipas pastaigu takas mitrākajās ieplakās, ļaujot parka apmeklētajiem pa parku pārvietoties sausām kājām.

Biedrības “Kristīgas Izglītības centrs” projekta ietvaros iegādāts nepieciešamais tehniskais inventārs ārtelpu pasākumu rīkošanai, kā arī izgatavots pārvietojams informatīvais stends.

Ķegumā

Biedrība “Keguma skolas jaunatnei” Ķeguma vidusskolas āra teritorijā izveidojusi labiekārtotu āra pasākumu un atpūtas zonu ar apļveidā izkārtotiem soliem un ugunskura vietu, paplašinot iespējas brīvā laika pavadīšanai un nozīmīgu svētku kopīgai svinēšanai.

Ķeipenē

Ķeipenes pensionāru biedrības “Avotkreses” īstenotā projekta rezultātā uzstādīti soliņi un atkritumu tvertnes pie Ķeipenes pamatskolas, jaunajā bērnu rotaļu laukumā un pie basketbola laukuma.

Ķeipenes pamatskolas teritorijā sakārtota esošā nojume, pārveidojot to par zaļo klasi. Šim nolūkam nojumē ielikta grīda un starpsiena, uzstādīta tāfele, novietoti galdi, krēsli un puķupodi ar ziediem.

Pirmsskolas grupu aktu zālē veikta grīdas seguma atjaunošana, sienu pārkrāsošana, apgaismojuma sakārtošana, vingrošanas sienas uzstādīšana un baskāju takas izveide, kā arī iegādāti Iglu kluči un rāpošanas tunelis, radot iespējas bērnu daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm drošā, sakārtotā vidē. 

Ķeipenes kinostacijā uzstādīta jauna laipiņas virsma, kas rotāta ar kokgriezumu – ziedošu sakuras zaru un putnu uz tā. Atjaunots arī ieejas vārtu krāsojums un divu soliņu virsmas, kā arī iegādāti divi tērauda mēbeļu komplekti novietošanai stacijas dārzā vai uz terases. 

Lauberē

Papildinātas aktivitāšu iespējas sporta bāzē “Caunes” – izmantojot vietējos laukakmeņus, te ierīkots saules pulkstenis, kas laiku nosaka ar paša cilvēka līdzdalību un, kā norāda projekta īstenotāji, ir Latvijā lielākais šāda veida objekts. Papildus tam arī paplašināts no tūju stādījumiem veidotais lielizmēra dubultspirāles labirints, kura kopējais eju garums atritinātā veidā nu tuvojas puskilometram, kā arī ierīkota labiekārtota atpūtas vieta labirinta centrā un izveidots nožogojums, lai nodrošinātos pret meža zvēru postījumiem.

Lēdmanē

Biedrības “Novadnieki” projekta ietvaros veikti teritorijas apzaļumošanas darbi pie Lēdmanes Tautas nama galvenās fasādes (ieejas zonas), ierīkojot apstādījumus ēkas labajā pusē un līdz ar to pabeidzot vienu no apzaļumošanas projekta posmiem.

Lielvārdē

Lielvārdes sporta centra stadionā izveidota spēka treniņu vieta, uzstādot spēka stendu un solu, ieklājot gumijas segumu, atjaunojot nojumi, kā arī izveidojot spēka treniņu grupu un sniedzot konsultācijas iedzīvotājiem.

Stadionā teritorijā īstenots vēl viens projekts – te iekopta zāliena teritorija un izveidots mini futbolgolfa laukums ar piecām bedrītēm, dažādiem interesantiem šķēršļiem, instrukcijām un norādēm. Projekta darba grupa ir arī organizējusi futbolgolfa sacensības gan laukuma atklāšanas pasākumā, gan citu Lielvārdes sporta pasākumu ietvaros.

Atjaunots Lielvārdes Evaņģēliski luteriskās baznīcas āra apgaismojums, vecos, savu laiku nokalpojušos gaismekļus nomainot uz moderniem LED tipa prožektoriem, tādējādi ne vien atkal izgaismojot baznīcu, bet ļaujot arī taupīt elektroenerģijas resursus.

Madlienā

Pēc nodibinājuma “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” iniciatīvas pie Madlienas vidusskolas uzstādīts izglītības iestādes 50. jubilejai veltīts, ar skolēnu līdzdalību izgatavots vides objekts – uzraksts “Madlienas vidusskolai 50”, kas sastāv no burtu, ciparu un zīmuļu kombinācijas. Šie elementi ir pārvietojami un vēlāk tiks izmantoti jaunu, attiecīgā brīdī aktuālu uzrakstu veidošanai.

Madlienas vidusskolā, iesaistoties tās audzēkņiem, veikta arī teritorijas labiekārtošana, izveidojot velosipēdu stāvvietu un uzstādot soliņus, kā arī ierīkojot brīvā laika pavadīšanas laukumus sākumskolas skolēniem ar zīmējumiem uz asfalta.

Biedrības “Otrās mājas” teritorijā uzstādīti divi āra trenažieri, ko izmanto ne vien biedrības biedri, bet arī citi pagasta iedzīvotāji un pat viesi.

Mazozolos

Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles teritorijā izveidots “Zaļais stūrītis” – labiekārtota vieta āra nodarbībām. Te uzstādītas vairākas pārvietojamas nojumītes un veikti apzaļumošanas darbi, iegādāti salokāmi galdi un soli, ugunskura vieta un lielformāta spēles, uzšūtas dekoratīvās karogu virtenītes.

Taurupes pamatskolas Mazozolu filiālē īstenots vēl viens projekts – trenažieru zāles atjaunošana, nomainot sen nokalpojušo grīdas segumu, nokrāsojot telpai sienas un iegādājoties inventāru – 2 trenažierus un gaisa hokeja galdu.

Meņģelē

Biedrība “LABizjūta” veikusi radošās darbnīcas “Rozes Māja” apkārtnes labiekārtošanu, izveidojot terases grīdu, uzstādot masīvkoka mēbeles un ierīkojot ugunskura vietu, tādejādi paplašinot dažādu pasākumu organizēšanas iespējas.

Ogresgalā

Nolūkā radīt plašākas iespējas saturīgai brīvā laika pavadīšanai Ogresgala pamatskolas skolēniem, iegādāts un uzstādīts pārvietojams basketbola grozs ar statīvu, lielizmēra spēle, novusa galdi, bumbas un cits sporta inventārs.

Rembatē

Sporta klubs “Rembate” projekta ietvaros papildinājis savu inventāru, iegādājoties hanteles ar regulējamu svaru, līdzsvara un jogas paklājus, vingrošanas gumijas, dažādu sporta veidu bumbas, rezultātu tablo un citas noderīgas lietas.

Rembates ciemā veikta daudzdzīvokļu māju tuvumā esošo veco koku vainagu sakopšana un veidošana, izzāģējot bojātos, sausos un bīstamos zarus. Rezultātā koki ir kļuvuši ne vien drošāki, bet arī vizuāli pievilcīgāki.

Suntažos

Suntažu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas “Suntiņi” audzēkņiem radīta āra atpūtas zona, izveidojot nojumi/skatuvīti ar galdiņiem un šūpolēm, ierīkojot spēļu laukumu ar izglītojošām lielformāta spēlēm un zīmējumiem uz bruģa, apgleznojot ēkas sienas daļu, kā arī uzstādot norobežojošus betona puķu podus.

Suntažu stacijā tiek turpināts darbs pie teritorijas labiekārtošanas – velo novietnes laukuma izveides –, uzstādot velostatīvu un novietojot betona puķu podus.

Taurupē

Taurupes stacijā turpinās aizsāktie remontdarbi tās pārveidošanai par publisku pasākumu – izstāžu, semināru, nelielu koncertu – norises vietu. Biedrības “Taisnais” īstenotā projekta ietvaros uzmūrēta krāsns stacijas uzgaidāmajā telpā, izgatavotas un ieliktas palodzes, veikta vecā krāsojuma tīrīšana. Sagatavota arī labdarības skrējiena “Dubultmaratons Taisnais” 5 gadu jubilejai veltīta fotoizstāde.

Taurupes parka apstādījumi papildināti ar jauniem koku stādījumiem, kā arī veikta parka labiekārtošana, uzstādot atpūtas solus un atkritumu urnas.

Plaužu ezera pieguļošajā teritorijā biedrība “Plaužezeram” veikusi labiekārtošanas darbus, uzstādot jaunā Ogres novada karti, velosipēdu novietnes un atpūtas soliņus, kā arī veicot novadgrāvja sakārtošanu.

Tomē

Ķeguma pilsētas un apkaimju biedrība uz autobusa pieturas “Tome” jumta atjaunojusi informatīvo objektu “Tome”, kas ilgus gadus bijis arī Tomes kā apdzīvotās vietas simbols. Tika sakārtota, uzkopta un apzaļumota arī pati pieturvieta un noorganizēts pieturas uzraksta atklāšanas pasākums, pulcējot daudz apmeklētāju.

Lielā autoceļa malā līdzās kafejnīcai “Oškrogs” un Tomes tirgum uzstādīts stends aktuālās informācijas izvietošanai, kā arī Ogres novada tūrisma karte, kurā apskatāma informācija par naktsmītnēm, ēdināšanas iestādēm un apskates objektiem visā novadā.


Projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” tradicionāli tiek piešķirtas arī balvas projektiem, kuri konkursa vērtēšanas komisijas skatījumā ir atzīti par visveiksmīgāk īstenotajiem.

Par “Gada projektu” atzīts un naudas balvu 300 eiro apmērā saņem Ķeguma pilsētas un apkaimju biedrības projekts “Informatīvā objekta “Tome” uzstādīšana uz autobusa pieturas “Tome” jumta”.

Nominācijā “Oriģinalitāte” 200 eiro piešķirti projektam “Andromeda satiek Kronu (Hronosu)”, ko Lauberes pagastā īstenoja iedzīvotāju grupa “Daidalieši”.

Iedzīvotāju grupas “Kopā varam!” projekts “Sajūtu taka – dabas dziednīca bērniem ar īpašām vajadzībām”, kas īstenots Jumpravā, Valdemāra pamatskolas teritorijā, iegūst naudas balvu 200 eiro apmērā nominācijā “Aktīva lietotāju līdzdalība projektā”.     

Naudas balvas 150 eiro apmērā piešķirtas biedrības “Lazdukalni 2000” projektam “Skatu tornis Lazdukalnos” (nominācijā “Mērķtiecība”) un iedzīvotāju grupas “Mūsu Mazozoliem” projektam “Esam aktīvi” (nominācijā “Nerimstošs entuziasms”).


Ogres novada pašvaldība saka lielu paldies iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām par aktīvu dalību dzīves vides kvalitātes uzlabošanā Ogres novadā!