Ilga Rēdmane

Ogres novada dome 16.oktobrī pieņēma lēmumu piešķirt Ogres Goda pilsoņa titulu Ogres literāri radošās apvienības “Sirdsdoma” vadītājai Ilgai Rēdmanei par ieguldījumu Ogres novada kultūras dzīves attīstībā.

I.Rēdmani apbalvojumam izvirzījusi Ogres Centrālās bibliotēkas direktore M.Jēkabsone, kuras iesniegumu domei parakstījušas vēl sešas personas.

M.Jēkabsone norāda, ka I.Rēdmane ir Ogres literāri radošās apvienības “Sirdsdoma” vadītāja kopš tās dibināšanas 2005. gadā un šobrīd apvienībā ir ap 20 Ogres novada dzejnieku. Visu šo laiku Ogres dzejniekus vada un kopā satur I.Rēdmane, kura izdevusi sešus dzejas krājumus un vienu īsprozas grāmatu. 2005. gadā I.Rēdmane beigusi Rakstnieku savienības organizētos Literārās akadēmijas kursus, ar zināšanām un prasmēm dzejas rakstīšanā viņa nesavtīgi dalās ar radošās apvienības dzejniekiem. I.Rēdmanes iedvesmoti, dzejnieki velta savu dzeju arī Ogrei. Pateicoties sabiedriski aktīvajai, enerģiskajai un radošajai Ogres pilsētas patriotei I.Rēdmanei un viņas “Sirdsdomas” kolēģiem, 2007. gadā ar Ogres novada domes, Ogres rajona padomes un vairāku vietējo uzņēmēju finansiālu atbalstu publicēts Ogres novada dzejas kopkrājums “Pie Daugavas un Ogres tapušais vārds”, kurā dzeju lieliski papildina Ogres mākslas skolas audzēkņu darbi. “Sirdsdoma” ik gadu rudeņos Dzejas dienās svin savus un dzejas svētkus, kā arī piedalās dažādos Ogres pilsētas svarīgos pasākumos un svētkos. “Sirdsdoma” regulāri izdod savas dzejas drukātā veidā, dzejnieki savā starpā dalās pieredzē ar citu Latvijas novadu dzejniekiem, aicina pie sevis dzejas konsultantus un aktierus. “I.Rēdmanes radošā, aizrautīgā darbošanās, viņas organizētās aktivitātes ir būtisks ieguvums Ogres novada kultūras dzīves daudzveidībā,” norāda M.Jēkabsone.

Apbalvojums I.Rēdmanei tiks pasniegts 18.novembrī Latvijas valsts svētku pasākuma laikā Ogres kultūras centrā.