Izglītība Ziņas, jaunumi
Bērni zīmē

Ogres novada Izglītības pārvalde informē, ka ir izveidots Ogres novada izglītības iestādēs ar 2023. gada 1. septembri uzņemamo pirmsskolas izglītojamo saraksts.

Piekrišanas gadījumā lūgums sazināties ar izglītības iestādes vadītāju līdz 20. jūnijam, lai vienotos par tālāko darbību veikšanu.

Izglītības iestāžu kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv.

Atteikuma gadījumā lūgums sazināties ar Ogres novada Izglītības pārvaldi, tālrunis +371 65030340, e-pasts: izglitiba@ogresnovads.lv vai portālā www.epakalpojumi.lv Pirmsskolas pieteikuma detaļās nospiežot pogu “Atteikties no uzaicinājuma”.