Satiksme, ceļi Pagasti Ziņas, jaunumi
Baļķvedējs

Ogres novada pašvaldība atgādina kārtību, kādā Ogres novadā notiek kokmateriālu transportēšana pa pašvaldības ceļiem.

Vismaz 3 nedēļas pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz iesniegums, adresēts Ogres novada pašvaldībai, pilsētu vai pagastu pārvaldei, kurā darbi paredzēti.

Iesniegumā jānorāda:

  • Plānotais pašvaldības ceļa posms
  • Termiņš, kādā plānots izvest kokmateriālu
  • Izvedamā kokamteriāla apjoms
  • Transports un tā kravnesība
  • Kokmateriālu transportēšanas intensitāte
  • Karte ar krautuvju izvietojumu un ceļa posmu
  • Kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese

Darbus var uzsākt, tiklīdz ar pagasta pārvaldi noslēgta vienošanās par ceļa posma izmantošanu.

Šāda kārtība Ogres novadā noteikta ar mērķi sekot līdzi tam, kas notiek uz pašvaldības ceļiem, piefiksēt, kādā stāvoklī ceļš ir pirms kokmateriālu transportēšanas un darbu veicējiem būt atbildīgiem, pēc darbu veikšanas ceļu atstājot tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms darbu uzsākšanas.