Sports Ziņas, jaunumi
Sporta treniņi mežā

Pateicoties vecāku un ONSC LFF sertificēta trenera Mārča Bormaņa iniciatīvai, sadarbībai ar ONSC un Ogres novada pašvaldības atbalstam, biedrībai “Saules raksts” bija iespēja šī gada jūnijā realizēt spēka un izturības treniņu ciklu 2008. un 2009. gadā dzimušiem ONSC audzēkņiem ar priekšzināšanām futbolā.

Turpinot pagājušajā gadā projektā aizsākto tēmu par vispārējo fizisko sagatavotību, kas Latvijas jauniešu futbolā ir izvirzīta kā viena no aktualitātēm, ir ļoti būtisks arī sportistu individuālais darbs. Šī gada projekta “Ar sirdi sportā II” tēmas ir imunitāte, pozitīva motivācija, izturības trenēšana un ķermeņa rūdīšana. Atraktīva LSFP trenera Edgara Cīruļa vadībā jaunieši veica vingrinājumu ciklu ar uzsvaru uz kāju muskulatūras stiprināšanu, līdzsvarojot tos ar nostiprinošiem vingrinājumiem ķermeņa augšdaļai un dziļajai muskulatūrai. Treniņi aizritēja gan ONSC stadionā, gan Ogres Zilo kalnu teritorijā, izmantojot dabas parka reljefa priekšrocības vingrinājumu izpildei.

“Grūti, bet labi.” “Ļoti!!! Labi.” – tā audzēkņi, “Vērtīgi, ļoti noderīgi treniņi.” – tā audzēkņu vecāki.

Treneri joprojām uzsver: lai varētu efektīvi realizēt futbola specifiskās prasības, ķermenim ir jābūt vispusīgi fiziski attīstītam un spēcīgam. Gan puiši, gan abi treneri atzina, ka labprāt turpinātu iesākto sadarbību, lai redzētu, kādu pienesumu šādi treniņi sniedz ilgtermiņā. Kaut arī nebija viegli, neatlaidīgie jaunieši atzina, ka labprāt šādā veidā turpinātu attīstīt savas prasmes.

Spēka un izturības treniņu cikls tika organizēts ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursa "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” projekta “Ar sirdi sportā II" ietvaros.

Paldies visiem audzēkņu vecākiem, īpaši – Renātei Kasparei, Gintam Saveļjevam un Diānai Ķēniņai par iesaistīšanos un atbalstu projekta realizācijā! Paldies par atbalstu arī projekta draugiem – Ogres novada sporta centram, Ogres Zilo kalnu dabas parkam, “Mangaļi” un “Fazer”!

Informāciju sagatavoja biedrība “Saules raksts”.