Izsoles Ziņas, jaunumi
Izzāģētie kokmateriāli kompleksā “Zilie kalni”

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – kompleksā “Zilie kalni” izzāģētie kokmateriāli (malka apaļkoku veidā) 87 m3 apjomā.

Sākumcena – EUR 3784,50, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 378,45.

Izsole sākas 09.05.2023,  plkst. 13.00, noslēdzas  29.05.2023, plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties līdz 19.05.2023, plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 12.06.2023.

Drošības nauda iemaksājama pēc šādiem rekvizītiem:

Saņēmējs: Ogres novada pašvaldības aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra (ONPA "TSAK "Zilie kalni" AA")

Reģ. nr.90001449943

Adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052

Banka: AS “Swedbank”

SWIFT: HABALV22

Konta nr.: LV90HABA0551017139073

Atzīme maksājuma mērķī: "izsoles nodrošinājums kokmateriālu izsolei".

 

Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) ) 26423414 (Mežsaimniecības vadītāja).

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912 (izsoles komisijas vadītājs).