Kultūra Ziņas, jaunumi
Titulbilde

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas grāmatu izdošanas profesionālā un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi, godināt Latvijas grāmatu veidotājus, popularizēt Latvijas izdevēju sasniegumus Latvijā un ārvalstīs, celt grāmatniecības un grāmatu lasīšanas kultūras prestižu, akcentējot grāmatas, kā daudzu nozares speciālistu veidota mākslas darba un mākslinieciskā veseluma nozīmi satura atklāsmē.

Pieteikumu pieņemšanas termiņš – 28.01.2020, plkst. 17:00.

Pirms grāmatu iesniegšanas lūdzu atsūtīt pieteikuma veidlapu (var būt bez paraksta) un grāmatas anotāciju elektroniski uz e-pastu: marika@gramatizdeveji.lv

Par grāmatas/-tu piegādes laiku lūgums vienoties e-pastā vai telefoniski.

Kopā ar grāmatām lūgums iesniegt parakstītu pieteikumu, grāmatas dizaina anotāciju un sarakstu, ja ir vairākās grāmatas.

Dalība konkursā ir bez maksas.

Sīkāka informācija konkursa Nolikumā.