Pašvaldība Ziņas, jaunumi
Neatkarības laukums ogrē 09.2023.

Pēc Ogres novada pašvaldības mājaslapā publicētās informācijas par Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas, Ogrē, pārbūves nozīmīgumu pilsētas attīstībā, daudzi novada iedzīvotāji ir interesējušies par šāda laukuma atrašanās vietu.

“Neatkarības laukums” ir teritorija Brīvības ielas daļā, posmā no krustojuma ar Grīvas prospektu līdz krustojumam ar Rīgas ielu. Laukumam šāds nosaukums piešķirts ar 2021. gada 20. maija Ogres novada pašvaldības domes lēmumu, tādejādi atbalstot biedrības “4. maija Deklarācijas klubs”* ierosinājumu par valstiski nozīmīgu datumu un jēdzienu iemūžināšanu”.

Atbilstoši lēmumam par Ogrei vēsturiski nozīmīgu vietu atzīstama vieta, kas saistās ar vienu no pirmajām tautas sanākšanām, kad 1988. gada 18. novembrī Ogrē, tagadējā Brīvības un Rīgas ielu krustojumā, vienkopus pulcējās liels skaits ļaužu, lai kļūtu par vēsturiska mītiņa aculieciniekiem un dalībniekiem, kad toreizējā Ogres Tautas nama tornī tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.

Neatkarības laukuma nosaukuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par Latvijas kā neatkarīgas, demokrātiskas un nacionālas valsts, tās neatkarības pasludināšanas un atjaunošanas nozīmi, kas balstīta uz vēsturiskiem notikumiem, kā arī izrādot cieņu Latvijas valsts dibinātājiem un tās neatkarības atjaunotājiem.

Jāpiebilst, ka 2021. gadā pašvaldības dome pieņēma lēmumu par bijušā Ogres Tautas nama, Rīgas ielā 15, Ogrē, atsavināšanu, lai to pārbūvētu par Operetes un muzikālo teātri. Pašvaldība plāno attīstīt bijušā Ogres Tautas nama pieguļošo teritoriju un infrastruktūru atbilstoši mūsdienu kvalitatīvas rekreācijas, dabas aizsardzības un vides pieejamības prasībām. Neatkarības laukumu plānots izmantot svinīgām norisēm, tādejādi veidosies vienots pilsētvides vēsturiskā centra labiekārtojuma ansamblis, kam būs gan praktiska, gan simboliska nozīme.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis vairākkārt ir norādījis, ka tieši šī pilsētas daļa savulaik bija Ogres pilsētas centrs un mūsu uzdevums ir to sakārtot. Ogres Tautas nams ir nozīmīgs Ogres novada vēstures mantojums, kas celts par Ogres iedzīvotāju saziedotiem līdzekļiem, tāpēc svarīgi ir šo ēku saglabāt.

Šī gada 21. septembrī Finanšu komiteja atbalstīja paredzētos grozījumus Investīciju plānā 2022.–2027.gadam, projektu “Bijušā Ogres Tautas nama ēkas pielāgošana Operetes teātra funkcijai un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” sadalot divās kārtās – viena no tām paredz bijušā Ogres Tautas nama ēkas pielāgošanu Muzikālā teātra funkcijai, savukārt otra - Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas pārbūvi. Tā kā jau ir izstrādāts Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas pārbūves un labiekārtošanas būvprojekts, šo projektu paredzēts iekļaut Investīciju plānā kā prioritāru projektu, lai to varētu pēc iespējas ātrāk īstenot. Par paredzētajām izmaiņām gala lēmums tiks pieņemts 28. septembra pašvaldības domes sēdē.


*Biedrība “4. maija Deklarācijas klubs” apvieno tos Augstākās padomes deputātus, kuri 1990. gadā balsoja par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu, tā pārtraucot 50 gadus ilgušo PSRS īstenoto Latvijas okupāciju.

Karogs pie Ogres Tautas nama
Ogres Tautas nama būvprojekta vizualizācija 04.2023.