Vecā skola Ķeipene 1

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Vecā skola” dz.1, Ķeipenes pag., Ogres nov., LV-5062, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 51,2 m2 un kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes atsavināšanai.  

 Sākumcena – EUR 1500, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 150,00.

Izsole sākas 07.12.2022. plkst. 13.00, noslēdzas  06.01.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 07.12.2022. plkst.13.00 līdz 27.12.2022. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 23.01.2023.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ.Nr.90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma Vecā skola-1, Ķeipenes pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums".

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Informācija par izsoles objektu pa tālr. +371 65020822, par izsoles norises jautājumiem pa tālr. +371 65068789.