baseins

Pēc pārtraukuma vasaras periodā no 15. septembra apmeklētājiem būs pieejams peldbaseins “Neptūns” Meža prospektā 9, Ogrē.

Peldbaseina darbībā nekādu izmaiņu nav – peldbaseins atvērts katru dienu no plkst. 7.00 līdz 21.30 (pēdējā apmeklējumu stunda – no 20.30 līdz 21.30).

Papildus peldbaseina pakalpojumiem pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” struktūrvienībā “Neptūns” darbojas tvaika pirts.

Maksa par struktūrvienības “Neptūns” peldbaseina apmeklējumu un citiem pakalpojumiem tiek iekasēta saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 16.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2020 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” maksas pakalpojumu cenrādis”.  

Pašvaldība atgādina, ka daļai iedzīvotāju ir iespēja peldbaseinu “Neptūns” apmeklēt bez maksas

Četras reizes mēnesī bez maksas

Peldbaseinu, uzrādot “Ogres novadnieka” karti,  invalīda apliecību un ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu, četras reizes mēnesī bez maksas ir tiesīgi izmantot Ogres novadā deklarēti iedzīvotāji – bērni invalīdi, kā arī 1. un 2. grupas invalīdi slimības, kas izraisījusi invaliditāti, ārstēšanai (šīm personām peldbaseina bezmaksas apmeklējumu piešķir Ogres novada Sociālais dienests uz visu peldbaseina darbības sezonu).

Uzrādot “Ogres novadnieka” karti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību, peldbaseinu bez maksas var apmeklēt Ogres novadā deklarētās personas, kuras piedalījušās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā.

Uzrādot “Ogres novadnieka” karti,  četras reizes mēnesī peldbaseinu bez maksas var apmeklēt politiski represētas personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novadā.

Uzrādot “Ogres novadnieka” karti, četras reizes mēnesī peldbaseinu bez maksas ir tiesīgas apmeklēt personas, kurām piešķirts Ogres novada pašvaldības apbalvojums - tituls “Ogres Goda pilsonis”.

Desmit reizes bez maksas

No samaksas par vienu individuālo peldbaseina “Neptūns” apmeklējumu, uzrādot “Ogres novadnieka” karti, desmit reizes peldbaseina “Neptūns” peldēšanas sezonā atbrīvo Ogres novadā deklarētus riska grupas bērnus ar kaulu – muskuļu sistēmas saslimšanām (stājas defektiem), elpošanas sistēmas hroniskām slimībām un citām saslimšanām, uzrādot ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu (šo pakalpojumu piešķir Ogres novada Sociālais dienests).

Vairāk par peldbaseina “Neptūns” pakalpojumiem: 

https://www.ogreskomunikacijas.lv/peldbaseins/#

https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/pa-ogres-komunikacijas-strukturvieniba-neptuns

Peldbaseins noslogojuma grafikam sekot līdzi var: 

https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/pa-ogres-komunikacijas-strukturvieniba-neptuns

https://www.ogreskomunikacijas.lv/peldbaseins/noslogojuma-grafiks