Kultūra Izglītība
Norisinājies starpnovadu skatuves runas konkurss

Neskatoties uz to, ka konkurss šogad notika neierastā formātā un dalībniekiem priekšnesumi bija jāsagatavo un jāiesūta video fromātā, atsaucība no Ogres, Ķeguma un Lielvārdes izglītības iestādēm bija liela – konkursā piedalījās 60 dalībnieki.

Konkursa dalībniekus vērtēja Ogres teātra režisors un Ogres Goda pilsonis Jānis Kaijaks, režisors un pedagogs Kārlis Lišmanis, Ogres teātra aktieris, Latvijas Kultūras koledžas students Mārcis Broks, Ogres teātra aktrise Margarita Lutere,  Lielvārdes novada pašvaldības izglītības speciāliste Brigita Zariņa un Ķeguma novada pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos Sandra Čivča.

Konkursa žūrija atzinīgi vērtēja dalībnieku radošumu un gribasspēku piedalīties arī iepriekš nebijuša formāta pasākumā. Bērni un jaunieši ar to tika galā lieliski! Noslēguma pasākumā tiešsaistē dalībnieki un pedagogi bija gandarīti par paveikto.

Konkursa dalībnieku iesūtītie video skatāmi Ogres novada izglītības pārvaldes YouTube kanālā.

Augstākos rezultātus, A pakāpi, un iespēju turpināt sacensties savās runas prasmēs valsts mērogā, ieguva:

  • Darina Rovedere, Jaunogres vidusskola, skolotāja Nataļja Gavrilova – 45,2 punkti
  • Rēzija Spūle, Ogres sākumskola, skolotāja Indra Tilaka – 45 punkti
  • Deivids Ginzburgs, Jaunogres vidusskola, skolotājas Vija Ziemele, Rimma Ivančenko – 46,2 punkti
  • Ričards Jansons, E.Kauliņa Lievārdes vidusskola, skolotājas Aija Krompāne, Zanda Ziņģe – 45 punkti
  • Lelde Liepa, Suntažu vidusskola, skolotāja Indra Puķe – 45,3 punkti
  • Kristiāna Ozola, Ogres Valsts ģimnāzija, skolotāja Indra Tilaka – 46,5 punkti
  • Ramona Rubene, Ogres 1.vidusskola, skolotāja Ligita Landorfa – 46 punkti
  • Mārtiņš Mikožāns, E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola, skolotāja Aija Krompāne – 45 punkti

Ogres novada izglītības pārvalde saka sirsnīgu paldies dalībniekiem un viņu pedagogiem par sadarbību un atsaucību, kā arī pateicas žūrijai par pacietīgo darbu, vērtējot saņemtos video materiālus!
Pielikumā konkursa rezultāti.

Pievienotie faili