Pašvaldības Ziņas, jaunumi
Attīstības padome

Ogres Centrālajā bibliotēkā šodien, 24. septembrī, norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes sēde, kurā piedalījās plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji. Dienas kārtībā bija tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, kā arī Attīstības padomei aktuālu jautājumu izskatīšana.

Sēdes sākumā klātesošos uzrunāja Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks, VPR Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, iepazīstinot ar apvienotā Ogres novada teritoriju un ievērojamākajiem objektiem, kā arī prezentējot apjomīgākos infrastruktūras projektus, kas šobrīd top novadā, tai skaitā zinātnisko centru “Ogres vārti”, jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēku, jauniešu mājas izbūvi, klinšu kāpšanas sienas izveidi, kā arī Taurupes muižas klēts pārbūvi.

Uz tikšanos ar Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem bija ieradies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, kurš iepazīstināja ar plānošanas reģionu nākotnes izaicinājumiem, reģionālās politikas pamatnostādņu 2021. - 2–27. gadam ieviešanas progresu un reģiona plānošanas dokumentu ieviešanas līdzekļiem. Viņš uzsvēra, ka jau šobrīd ir jūtami pozitīvi ieguvumi, ko nesusi administratīvi teritoriālā reforma - pašvaldības ir kļuvušas spēcīgākas un finansiāli jaudīgākas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir saņēmusi atsauksmes no vairākām pašvaldībām, tostarp Ogres novada pašvaldības, par to, kādā veidā ATR pozitīvi ietekmējusi pašvaldību finansiālo situāciju; šobrīd tiek veikts aktīvs darbs, plānojot, kā efektīvāk izmantot resursus. Ministrs aktualizēja arī jautājumu par sabiedriskā transporta plānošanu, kas ir būtisks visu plānošanas reģionu uzdevums, kopīgi nodrošinot labāku pakalpojumu iedzīvotājiem. Tāpat ar pašvaldību pārstāvjiem tika pārrunāta iespējamā administratīvo reģionu izveidošana; par šo jautājumu gan šobrīd vēl notiek spraigas diskusijas. Runājot par attīstības perspektīvām, ministrs uzsvēra, ka nākotnē ir vairāk jāiegulda uzņēmējdarbības attīstībā un jāveicina pakalpojumu kvalitāte.  Aizvien pieauguša loma ir pilsētas un lauku teritoriju ciešākai sadarbībai un attīstībai, lai uzlabotu šo jomu tiks nodrošināts atsevišķs atbalsta mehānisms.

Par izmaiņām pedagogu atalgojuma sistēmā pašvaldību pārstāvjus informēja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji. 

Sēdes otrajā daļā tika apskatīti ar Attīstības padomes darbu saistīti jautājumi.

VPR Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa Priede pastāstīja,ka šī ir Attīstības padomes otrā sēde, ko aizvadījis jaunais sasaukums. Pirms ATR VPR bija 26 pašvaldības, šobrīd tās ir 11 , kas dod iespēju strādāt efektīvāk un mērķtiecīgāk. "Esam priecīgi par silto uzņemšanu  un iespēju tikties klātienē. Ogres Centrālā bibliotēka ir fantastika būve. Šīs tikšanās ietvaros mums būs iespēja apskatīt arī citus vērienīgus objektus pilsētā." Pēc sēdes visu pašvaldību pārstāvji devās apskates braucienā pa Ogri, apmeklējot atjaunoto sanatoriju "Ogre", aizsargmolu pie Ogres upes ietekas Daugavā, jauno gājēju tiltu. 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvā ir Alūksnes novads, Cēsu novads, Gulbenes novads, Limbažu novads, Madonas novads, Ogres novads, Saulkrastu novads, Smiltenes novads, Valmieras novads, Valkas novads, Varakļānu novads.