Pašvaldība Vide Ziņas, jaunumi
Projekta vizualizācija

Šonedēļ uz jaunā aizsargmola (straumvirzes) pie Ogres upes ietekas Daugavā ir uzsākti jauna vides dizaina objekta būvniecības darbi ar mērķi attīstīt aizsargmola rekreācijas teritoriju, izveidojot torņveida dizaina objektu – bāku uz mola.

20 m augstā torņa konstrukcija tiks veidota kā metāla karkass ar tērauda kolonnām, sijām un saitēm. Ārsienu apdarei 16 m augstumā tiks izmantotas fasādes metāla kasetes, paredzot virsmu ar rūsējuma efektu. Tā augšdaļā visās četrās fasādēs iecerēts izvietot Ogres novada logo ar izgaismojamiem burtiem; objekts ietvers arī apgaismojuma elementus, apkalpes laukumus un caurstaigājamu arku – vārtus – gājējiem. Daugavas puses fasādē zem logo zonas tiks veidota sprauga lāzera iekārtai ar kustīgu gaismas staru, tādējādi pastiprinot asociācijas par šo torni kā bāku.

“Ogrē ir izbūvēts stratēģiski nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas mazinās plūdu riskus Ogres pilsētā. Šī patiešām ir pamatīga hidrobūve, kas ļaus ogrēniešiem justies drošāk, dzīvojot pie divu upju sateces, – tā ir šīs būves pamatfunkcija. Taču Ogrē nemitīgi tiek domāts arī par estētisko vidi gan pašu iedzīvotājiem, gan tūristu piesaistei. Bāka pie aizsargmola noteikti piesaistīs tūristu uzmanību, un tūristu piesaiste, kā zināms, ir liels atbalsts vietējiem uzņēmējiem. Un, manā skatījumā, šī bāka būs kā simbolisks aicinājums atgriezties savulaik no pilsētas un novada izbraukušajiem,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Aizsargmols, bākas izbūve

Pamatojoties uz izstrādāto tehnisko dokumentāciju pagājušā gada jūlijā tika izsludināta iepirkuma procedūra – atklātais konkurss dizaina objekta būvniecībai pie Ogres upes ietekas Daugavā. Līgums par projekta īstenošanu tika noslēgts ar konkursa uzvarētāju – SIA “KraftWork” – par kopējo summu 271 286,51 eiro ar PVN. Būvuzraudzību objektā veiks SIA “PROKRIAL”, izmaksas 6050 eiro ar PVN, savukārt autoruzraudzību – SIA “CHR Design Solutions”, izmaksas 2057 eiro ar PVN.

Jaunā vides objekta plānotais būvniecības ilgums ir 12 mēneši.

Bākas būvdarbu laikā atsevišķās darba dienās pa molu uz topošo vides objektu notiks autotransporta virzība, kas kājāmgājējiem var radīt neērtības. Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem.

Bākas izbūve, vizualizācija