Pašvaldība
Ogres novada domes deputāti atbalsta operetes teātra izveidi Ogrē

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka bijušais Ogres Tautas nams Rīgas ielā 15, Ogrē, ir celts par Ogres iedzīvotāju saziedotiem līdzekļiem un ir nozīmīgs Ogres novada vēstures mantojums: “Šī ir lieliska iespēja ar Kultūras ministrijas atbalstu sakopt vēsturiski nozīmīgu ēku Ogrē, atdzīvinot un sakārtojot arī pilsētas daļu, kur vēsturiski valdīja liela rosība. Vai tagad šī pilsētas daļa jums atgādina pilsētas centru? Tā ir pamesta, novārtā atstāta un mirusi. Savulaik pilsētas centrs bija tieši šajā pilsētas daļā. Mums ir jānovērtē, ka ilgstošu pārrunu ceļā valsts un Kultūras ministrija nākusi pretī un ļāvusi mums sapņot par iespēju Ogrē izveidot Operetes un muzikālo teātri.” E.Helmanis atzina, ka ogrēniešiem un Ogres novada iedzīvotājiem šīs ieceres īstenošana dos vēl vienu sakārtotu pilsētas daļu, kas tiks piepildīta ar saturu, veidojot kvalitatīvu un plašu pakalpojumu klāstu kultūras un mākslas jomā.  

Jau informēts, ka ar priekšlikumu operetes teātri izveidot Ogrē, kādreizējā Ogres Tautas nama ēkā, E. Helmanis vērsās pie kultūras ministra Naura Puntuļa jau šī gada 10. februārī.  Savukārt 16. jūnijā E.Helmanis tikās ar Latvijas Operetes fonda dibinātāju, Operetes un muzikālā teātra biedrības valdes priekšsēdētāju Agiju Ozoliņu-Kozlovsku un Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktoru Atvaru Lakstīgalu, lai pārrunātu Operetes teātra būvniecību Ogrē.

Nodomu protokolā pašvaldība apņemas savā īpašumā iegūt bijušā Ogres Tautas nama ēku, nodrošināt ēkas būvniecībai nepieciešamos pašvaldības budžeta līdzekļus un piesaistīt citu publisko un privāto personu līdzekļus, tai skaitā ziedojumus, nodrošināt ar ēkas būvniecību saistīto sagatavošanas darbu norisi un īstenot būvniecības procesu, tai skaitā atbilstošas publiskās infrastruktūras izveidi, telpu iekārtošanu un aprīkošanu ar nepieciešamo un tehnisko infrastruktūru. Tāpat pašvaldība pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un atvēršanas nodrošinās ēkas uzturēšanu un pārvaldību, organizēs un nodrošinās Operetes un muzikālā teātra darbību un tā pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.

Savukārt Latvijas Republikas Kultūras ministrija nodomu protokolā apņemas sadarboties ar Ogres novada pašvaldību finanšu līdzekļu piesaistē teātra ēkas būvniecībai un darbības nodrošināšanai, deleģēt pārstāvi pašvaldības darba grupā teātra darbības modeļa izstrādei un veicināt daudzpusīgas profesionālās mākslas, tostarp muzikālā teātra, attīstību un pieejamību reģionos, paredzot šim mērķim finansējumu Valsts kultūrkapitāla fonda īstenotajās mērķprogrammās.

Operetes un muzikālā teātra ēkas būvniecības projektu plānots īstenot līdz 2024.gada 18.novembrim. Nodomu protokols stāsies spēkā pēc abu pušu parakstīšanas.

Ņemot vērā, ka šīs ir ilgtermiņa saistības, kas tiks īstenotas arī pēc Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas, Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu komisijas sēdē 2020.gada 28.septembrī tika izskatīta iecere izveidot operetes un muzikālo teātri Ogrē. Komisija ieceri vienbalsīgi atbalstīja, pieņemot lēmumu saskaņot nodomu protokola slēgšanu starp Ogres novada pašvaldību un Latvijas Republikas Kultūras ministriju.

Atbalstu operetes teātra izveidei Latvijā ir izteikuši 22 302 Latvijas iedzīvotāji, piedaloties sabiedrības rosinātai iniciatīvai “Atjaunosim operetes teātri Latvijā!” (no tiem, 11 681 iedzīvotāju balsojums portālā www.manabalss.lv).

Latvija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kur nav izveidots operetes vai muzikālais teātris un Ogre ir piemērota valsts nozīmes kultūras iestādes darbības nodrošināšanai. Ogres novada pašvaldības domes lēmumā minēts, ka, izveidojot Operetes un muzikālo teātri Ogrē, Ogres novadam  tiktu dota iespēja piesaistīt gan novada iedzīvotājus, gan papildu cilvēkus, kuri izmantos vietējos pakalpojumus – viesnīcas, kafejnīcas, tirdzniecības vietas, tūrisma apskates objektus u.c. –, veicinot uzņēmējdarbības attīstību. Papildus jāņem vērā, ka Operetes un muzikālā teātra izveide Ogrē sniegtu jaunas attīstības perspektīvas Ogres Mūzikas un mākslas skolai, kurā ik gadu profesionālās ievirzes izglītību mūzikā apgūst vairāk kā 300 audzēkņi.