Ziņas, jaunumi
Izglītības pārvaldes aicina darbā Izglītības metodiķus

Ogres novada Izglītības pārvalde aicina darbā izglītības metodiķus

 • Izglītības metodiķi dabaszinātnēs (1.-6.klase)  (profesijas kods – 2351 01) uz nepilnu darba slodzi (0,25 slodzes) uz nenoteiktu laiku;
 • Izglītības metodiķi fizikā un inženierzinātnēs (profesijas kods – 2351 01) uz nepilnu darba slodzi (0,15 slodzes) uz nenoteiktu laiku;
 • Izglītības metodiķi ģeogrāfijā  (profesijas kods – 2351 01) uz nepilnu darba slodzi (0,15 slodzes) uz nenoteiktu laiku;
 • Izglītības metodiķi ķīmijā un bioloģijā  (profesijas kods – 2351 01) uz nepilnu darba slodzi (0,25 slodzes) uz nenoteiktu laiku.

Piedāvājam:

 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • darbu pieredzējušu kolēģu komandā;

Prasības pretendentiem/-ēm atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" prasībām:

 • augstākā izglītība;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • prasme organizēt, strādāt komandā, labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • spēja izteikt un argumentēti pamatot savu viedokli;
 • pedagoģiskā darba pieredze attiecīgajā mācību jomā.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt mācību jomas darbu novadā saskaņā ar noteiktajām metodiskā darba prioritātēm;
 • sekmēt pieredzes un labās prakses popularizēšanu starp jomas skolotājiem novada līmenī;
 • apzināt pedagoģisko darbinieku tālākizglītības vajadzības un atbilstoši tam organizēt pasākumus, sniegt ieteikumus pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei;
 • piedalīties mācību stundas vērošanā, sniedzot detalizētu un konstruktīvu atgriezenisko saiti;
 • organizēt mācību priekšmetu olimpiādes saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • un citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.
 • Izglītības metodiķi klātienes darbam veltī 1 dienu nedēļā – ceturtdienu. Klātienes darbs tiek veikts gan Ogres novada izglītības iestādēs, gan Ogres novada Izglītības pārvaldes telpās.
Atrašanās vieta:
Brīvības iela 11, Ogre, Ogres nov.
Publicēšanas datums: 17.08.2022.
Pieteikties līdz
Atrašanās vieta:
Brīvības iela 11, Ogre, Ogres nov.
Publicēšanas datums: 17.08.2022.
Pieteikties līdz
Atrašanās vieta:
Brīvības iela 11, Ogre, Ogres nov.
Publicēšanas datums: 17.08.2022.
Pieteikties līdz
Atrašanās vieta:
Brīvības iela 11, Ogre, Ogres nov.
Publicēšanas datums: 17.08.2022.
Pieteikties līdz