Titulbilde
Titulbilde

 

Konkursa “Jauniešu [ie]spēja” mērķis ir veicināt Ogres novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu veselīgu dzīvesveidu, vērtību orientāciju un aktīvu sabiedrisko līdzdalību. Projekta pieteikumu konkursam var iesniegt Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētu jauniešu vai Ogres novada izglītības iestādes izglītojamo grupa, kurā apvienojušies vismaz trīs  jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem. Projekta iesniedzēju grupā jābūt vismaz vienai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un kura uzņemas atbildību par projekta īstenošanu un finansiālajām saistībām.

Lai pieteiktu dalību konkursā, pretendentiem jāpiedalās abās konkursa kārtās un jāizpilda pieteikuma anketa līdz 8.martam (ieskaitot). Pieteikuma anketa: https://ej.uz/jauniesu_ie-speja

 • Pirmajā kārtā, lai pieteiktu dalību konkursā, pretendents piedalās Ogres novada Izglītības pārvaldes rīkotās mācībās “Jauniešu [ie]spēju laboratorija”.
 • Otrajā kārtā, pretendents iesniedz aizpildītu projekta pieteikumu līdz 2022. gada 19. aprīlim.

Lai pieteiktu dalību konkursā, pretendentiem (vismaz vienam no projekta darba grupas) obligāti jāpiedalās visās pirmās kārtas mācībās "Jauniešu [ie]spēju labaratorija", kuras norisināsies:

 • 2022. gada 9. martā, plkst. 16.00

Pirmā nodarbība - diskusija par projektu idejām, iepazīšanās ar pieteikuma veidlapas formas un budžeta tāmes sagatavošanu, iepazīšanās ar vērtēšanas kritērijiem, u.c. interesējoši jautājumi;

 • 2022. gada 30. martā, plkst. 16.00

Otrā nodarbība - projekta pieteikuma veidlapas formas sagatavošana, budžeta tāmes aprēķināšana, sadarbības piedāvājumu sagatavošana, u.c. interesējoši jautājumi;

 • 2022. gada 7. aprīlī, plkst. 16.00

Trešā nodarbība - noslēguma atskaites formas sagatavošana, u.c. interesējoši jautājumi.

Maksimālais pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam:

 • projekta iesniedzējiem 12-14 gadu vecuma grupā - 300 euro;
 • projekta iesniedzējiem 15-17 gadu vecuma grupā - 500 euro;
 • projekta iesniedzējiem 18-25 gadu vecuma grupā - 700 euro.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

 • jauniešu neformālās mācīšanās pasākumiem un aktivitātēm;
 • aktivitātēm brīvā dabā un jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošana;
 • jauniešu informētība, līdzdalība sabiedrības dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā;
 • nodarbinātība, karjeras izglītība un jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā Ogres novadā;
 • jauniešu sociālo riska grupu integrācija;
 • veselīga dzīvesveida veicināšana;
 • vides aizsardzības pasākumi Ogres novadā;
 • radošai pašizpausmei;
 • novada attīstība, labiekārtošana un jauniešiem draudzīgas un atvērtas vides veidošana, novada tēla veidošana un popularizēšana jauniešu vidū novadā un valstī.

Vairāk par projektu:

Vairāk informācijas par projektu konkursu “Jauniešu [ie]spēja”: