Pašvaldība Ziņas, jaunumi
Saruna

13. maijā Ogres novada Kultūras centrā norisinājās pirmais darba iespēju festivāls “VISIEM!”, kuru organizēja Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar sociālo uzņēmumu “Ligero”. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja izmēģināt savas prasmes dažādās profesijās un izzināt darba iespējas Ogrē un Ogres novadā. Festivālā vienkopus pulcējās vairāk nekā 30 uzņēmumu, kas bija  ieinteresēti satikties ar saviem potenciālajiem darbiniekiem.  

Pasākumā tika pārstāvētas visdažādākās nozares – floristika, šūšana, automehāikka, vasaras nometņu organizēšana, grāmatvedība, apsaimniekošana, būvniecība, konditoreja, elektronika, enerģētika, skaistumkopšana u.c. Festivālā bija iespēja tikties ar dažādu nozaru ekspertiem, lai uzzinātu par profesijas izvēli, finanšu pratības pamatiem, mācīšanās nozīmi darbā un darba juridiskajiem aspektiem. Tāpat bija iespēja piedalīties diskusijās ar uzņēmējiem, dažādu jomu pārstāvjiem par izaicinājumiem nodarbinātībā, darbinieku emocionālās labsajūtas nozīmi darba vietā, sociālo uzņēmējdarbību, kā arī par to, ko nozīmē iekļaujoša darba vide. Ikviens varēja piedalīties arī prāta spēlēs “Darbs un darbarīks”.

Pasākumu atklāja Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, kura pastāstīja par pašvaldības iniciatīvām sociālās uznēmējdarbības jomā. “Mums ir daudz sapņu un vajadzību, bet ne vienmēr ir iespējas to realizēt. Viena no jomām, ko visi vēlas sakārtot, ir darbs, taču ir sabiedrības daļa, kuriem darbu atrast sagādā lielas grūtības. Ogres novada pašvaldība kopš 2019. gada strādā sociālās uzņēmējdarbības jomā, rodot arvien jaunas iespējas, kā nodarbināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām, un arī šis festivāls ir iespēja satikties. Darba iespēju festivāls ir iespēja atrast nodarbošanos ne vien jauniešiem, bet arī cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat arī vecākiem, kuriem ir bērni ar invaliditāti un gados vecākiem cilvēkiem. Es aicinu ikvienu uzņēmumu ieraudzīt šos cilvēkus,” mudināja D. Bārbale. Viņasprāt, šis ir kā sabiedrības izglītošanas festivāls, apzinoties, ka mēs visi esam atšķirīgi, taču ikviens var strādāt. Izpilddirektora vietniece informēja, ka, turpinot darboties sociālās uzņēmējdarbības jomā un domājot par katru cilvēku neatkarīgi no sociālās piederības, pašvaldība šogad ir spērusi lielu soli un ieviesusi sociāli atbildīgus iepirkumus, kas nozīmē, ka priekšrocība līguma slēgšanai ar pašvaldību ir uzņēmējam, kas pie sevis nodarbina personas no sociāli mazaizsargātām grupām. D. Bārbale pastāstīja, ka šobrīd ir izsludināts pirmais šāda veida iepirkums, un cer, ka šim piemēram varētu sekot arī citas pašvaldības.

Sociālā uzņēmuma “Ligero” vadītāja Liene Reine-Miteva pauda gandarījumu par Latvijā pirmo darba iespēju festivālu, kas saved kopā uzņēmējus ar potenciālajiem darbiniekiem no dažādām sabiedrības grupām. “Viens no festivāla saukļiem ir acis darba izbijās, rokas darba nebijās, jo tieši šeit ir iespēja izmēģināt, ko nozīmē praktiski darboties kādā profesijā. Prieks par katru pozitīvu pieredzi, piemēram, mums bija iespēja savest kopā kādu jaunieti, kura šobrīd apgūst grāmatvedību, ar grāmatvedības uzņēmumu, kas meklē jaunus darbiniekus. Un tieši šādi stāsti dod lielāko prieku,” atzina L. Reine- Miteva.

Kā pastāstīja uzņēmēji, lielākā motivācija piedalīties pasākumā ir jaunu darbinieku apzināšana, kā arī iespēja pastāstīt uzņēmuma darba ikdienu un veicamajiem pienākumiem. Apmeklētāji ar interesi apstaigāja uzņēmēju stendus, aprunājoties un izmēģinot savas prasmes dažādās nozarēs.

Festivālu apmeklēja daudz interesentu, tostarp jaunieši, jaunās māmiņas ar bērniem, arī vidēja un vecāka gadagājuma cilvēki. Par darba iespējām interesējās arī vairāki Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri šobrīd ir apmetušies Ogres novadā.

Video