Darbs Jauniešiem Ziņas, jaunumi Pašvaldība
Jaunieši

Ogres novada Izglītības pārvalde ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu izsludina pieteikšanos skolēnu vasaras nodarbinātībai vasaras brīvlaikā. Skolēnu vasaras nodarbinātība tiek nodrošināta sadarbībā ar Ogres novada iestādēm un uzņēmējiem. Iespēja strādāt un apgūt darba prasmes būs skolēniem, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, bet nav vecāki par 20 gadiem, iegūst izglītību Ogres novada vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs un/vai kuri deklarēti Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Aicinām iesniegt pieteikumus no 26. aprīļa līdz 13. maijam.

Aicinām pirms pieteikuma formas aizpildīšanas iepazīties ar Ogres novada pašvaldības domes apstiprinātajiem noteikumiem “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā” (sk.pielikumā) un pieteikumu kvalitātes vērtēšanas kritēriju kārtību. Aicinām skolēnus, aizpildot pieteikuma veidlapu, rakstot CV (Curriculum Vitae) un motivāciju, konsultēties ar skolas karjeras konsultantu vai jaunatnes darbinieku.

Pilnvērtīgi un korekti aizpildīta pieteikuma forma un pievienotie pielikumi jāiesniedz Ogres novada Izglītības pārvaldē elektroniski (pieteikums drīkst būt parakstīts ar roku un ieskenēts) uz e-pasta adresi izglitiba@ogresnovads.lv vai papīra formātā klātienē Ogres novada Izglītības pārvaldē Brīvības ielā 11 vai Brīvības ielā 15, Ogrē.

Pieteikumi, kuri vērtēšanas rezultātā ieguvuši augstākos vērtējumu, saskaņā ar darba devējam apstiprināto vietu skaitu, tiek nodoti darba devējam, ņemot vērā skolēna pieteikumā norādīto prioritāro darba devēju.

Skolēnu saņemtos pieteikumus izvērtē Ogres novada Izglītības pārvalde. Skolēns tiks informēts par piedāvātajām darba vietām un viņam plānoto darba laiku.

Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens skolēns drīkst būt nodarbināts vienu mēnesi pie viena darba devēja. Skolēnam tiek noteikta vismaz minimālā mēnešalga, var tikt nodrošinātas pusdienas, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek segti transporta izdevumi nokļūšanai uz darba vietu un mājām. 

Skolēniem, kuri saņems darba piedāvājumu, Valsts ieņēmumu dienestā jānoformē elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa un jāizņem ģimenes ārsta izziņa, kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

2022. gadā Ogres novada pašvaldības finansējums piešķirts 84 skolēnu nodarbināšanai.

Ielūkojies pielikumā, lai redzētu pieejamās un piedāvātās darba vietas:

Atbalstam motivācijas un CV (Curriculum Vitae) sagatavošanā:

Ogrē, Krapē, Ķeipenē, Lauberē, Madlienā, Mazozolos, Meņģelē, Ogresgalā, Suntažos, Taurupē

Aleksejs Solovjovs - tālrunis: 22049865, e-pasts: aleksejs.solovjovs@ogresnovads.lv

Zanda Bieziņa - tālrunis: 28263150, e-pasts: zanda.biezina@ogresnovads.lv

Ikšķilē, Tīnūžos, Turkalnē

Sabīne Zviedre - tālrunis: 26680645, e-pasts: sabine.zviedre@ogresnovads.lv

Lielvārdē, Jumpravā, Lēdmanē, Ķegumā, Birzgalē, Rembatē, Tomē

Zita Bērziņa - Igaune - tālrunis: 27633024, e-pasts: zita.berzina@ogresnovads.lv

Informāciju sagatavoja Dace Nikolaisone, Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā jaunatnes lietu speciāliste, tālr. 65020461, dace.nikolaisone@ogresnovads.lv.