Ziņas, jaunumi
Meitene aizpilda pieteikuma formu

Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Ogres novada Izglītības pārvaldi 2023. gada vasaras brīvlaikā organizēs skolēnu vasaras nodarbinātību jauniešiem no 13 līdz 20 gadiem, kuri  iegūst  izglītību vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs Ogres novada administratīvajā teritorijā vai kuri deklarēti Ogres novada administratīvajā teritorijā. Jauniešu vasaras nodarbinātības mērķis ir veicināt iespēju iegūt papildu ienākumus un nodrošināt iespēju iegūt jaunas zināšanas, darba prasmes, iemaņas un pieredzi.

Ogres novada Izglītības pārvaldē saņemto darba devēju pieteikto vakanču skaits pārsniedz piešķirtā finansējuma iespējas, līdz ar to šobrīd esam publicējuši tikai jūnijā pieejamās vakances. Pārējās vakances tiks publicētas maija beigās, kad novada pašvaldības dome būs piešķīrusi papildu finansējumu.

Pirms pieteikuma formas aizpildīšanas aicinām iepazīties ar Ogres novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta sēdē pieņemtajiem iekšējiem noteikumiem Nr.7/2023 (protokols Nr.3; 80.), “Kārtība, kādā organizējama jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā Ogres novadā”. 

Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens skolēns drīkst būt nodarbināts tikai vienu mēnesi pie viena darba devēja nodarbinātības periodā. Skolēnam tiek noteikta vismaz minimālā mēnešalga, var tikt nodrošinātas pusdienas, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek segti transporta izdevumi nokļūšanai uz darba vietu un mājām.

Skolēniem, kuri saņems darba piedāvājumu, Valsts ieņēmumu dienestā jānoformē elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa un jāizņem ģimenes ārsta izziņa kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Skolēnus aicinām iesniegt pieteikumu un CV (Curriculum Vitae) izvēlētajai vakancei, sazinoties ar darba devēju.