Ogres pilsētas svētkos atklāj pārbūvēto Ogres novada Jauniešu māju

Šodien, 19. augustā, Brīvības ielā 40, Ogrē, pēc pārbūves tika atklāta Ogres novada Jauniešu māja - vieta, kur satikties, radoši izpausties, kalt plānus un jaunas idejas.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, atklājot pārbūvēto Ogres novada Jauniešu māju, sveica jauniešus: “Šī māja tapa kā ideja jauniešu galvās un mēs, Ogres novada pašvaldība, to realizējām. Nav viegli izdomāt un noformulēt ideju, vēl grūtāk - to īstenot. Jūsu domas bija varenas, lielas, tomēr, redzot jūsu vēlmes, idejas un sapņus, mūsu komanda saprata, ka šī māja ir nepieciešama. Šodien, pēc vairāku gadu darba, mēs atklājam brīnišķīgu, modernu un mūsdienīgu ēku jauniešiem, kur domāt un realizēt tādas pat idejas - modernas un mūsdienīgas.” E.Helmanis atgādināja, ka ēka Brīvības ielā 40, Ogrē, bija Zemkopības ministrijas īpašums, un pašvaldība, sadzirdot jauniešu vēlmi, savā īpašumā pārņēma nekustamo īpašumu Ogres novada Jauniešu mājas izveidei.

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs vēlēja jauniešiem pozitīvus piedzīvojumus un emocijas jaunajā mājā: “Izsapņota un iedomāta, ir tapusi māja, un tagad ir laiks, lai šī māja kļūtu par mājām. Lai tas notiktu, pats svarīgākais ir cilvēki, kas iekur un uztur uguni šajā mājā. Man ir liels prieks, ka uguni šeit uzturēs Ogres novada Izglītības pārvalde un jaunatnes lietu komanda ar Daci Nikolaisoni priekšgalā. Māja apzināti pagaidām ir tukša, lai to piepildītu paši jaunieši ar idejām, projektiem. Mēs palīdzēsim un atbalstīsim. Bet viss ir jūsu rokās, jaunieši!” I.Grigorjevs informēja, ka Jauniešu mājā darbosies Ogres novada jauniešu dome, jaunatnes lietu speciālisti, kā arī tiks regulāri organizēti pasākumi jauniešiem.

Ogres novada domes deputāte un Izglītības pārvaldes galvenā jaunatnes lietu speciāliste Dace Nikolaisone pateicās arī iepriekšējam pašvaldības jaunatnes lietu speciālistam Rinaldam Rudzītim un jauniešiem, kā arī Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājam Aigaram Zvirgzdiņam, kurš vadīja Jauniešu mājas projektu. Savukārt akciju sabiedrības “Paņevežio Statubos Trestas “PST”” projekta vadītājs Pēteris Līkops iepazīstināja pasākumu viesus ar projekta īstenošanas gaitu.

Ogres novada Jauniešu domes nu jau bijušie dalībnieki Anete Ozola, Gerda Vilciņa un Daniels Martinkens dalījās ar stāstiem par to, kā radusies un attīstījusies iecere par Jauniešu māju Ogrē, pauda prieku par jaunatklāto objektu, novēlēja turpināt sapņot lielus sapņus, kā arī pateicās Ogres novada pašvaldībai, domes priekšsēdētājam E.Helmanim un  jaunatnes darbiniekiem, kuri sadzirdēja jauniešu vēlmes un tās arī īstenoja.

Jaunieši ieceri par Jauniešu māju Ogrē lolojuši jau sen. Devušies dažādos pieredzes apmaiņas braucienos, lai izzinātu, kādas ir jauniešu mājas citās Latvijas pilsētās un arī pagastos. Ogres novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēdēs diskutējuši un stāstījuši par savu ieceri Ogres novada pašvaldības domes vadībai. Ogres novada Jauniešu forumos vizualizējuši savu sapni un domājuši par šīs mājas funkcijām, nākotnes iespējām un plāniem. Beidzot Ogres novada jauniešu iecere ir īstenota un novada jaunieši varēs satikties, kalt un realizēt jaunas idejas un plānus, kas būtu noderīgi visiem novada jauniešiem un sabiedrībai kopumā jaunā, mūsdienīgā un iztēli rosinošā vidē.

Brīvības ielā 40, Ogrē, reiz atradās Ogres pilsētas tautas deputātu padome. Arī šajā atklāšanas pasākumā piedalījās vadītāji, kuri vadīja Ogres pilsētu un strādāja šajā ēkā laika posmā no 1989. līdz 1994. gada maijam - Ilgone Zumante, Ivars Kaļķis, Juris Maļinovskis un Edvīns Bartkevičs. I.Zumenta dalījās ar savām atmiņām par pavadīto laiku šajā ēkā.

 

Jaunatklātajā Ogres novada Jauniešu mājas teritorijā šodien līdz pat vēlam vakaram ar dažādām aktivitātēm, pasākumiem un koncertiem notiek Jauniešu dienu “Bez panikas 22”.

Pēc svētku atklāšanas pasākuma Ogres novada Jauniešu mājas pagalmā bija iespēja iepazīties ar pārbūvēto ēku un baudīt atpūtu teritorijā, radot mākslu, spēlējot dažādas spēles ar draugiem, iemūžinot mirkļus un klausoties jauniešu radio. Savukārt jau plkst. 19. ikvienam būs iespēja vērot dažādu grupu koncertus:

  • 19.00 Advanced blue
  • 20.00 Bēdu brāļi
  • 21.30 Finķis & Prāga II
  • 23.00 Laika suns

 

Par projektu

Projekta mērķis bija veikt ēkas Brīvības ielā 40, Ogrē, pārbūvi, izveidojot Ogres novada Jauniešu māju, kurā darbotos Jaunatnes lietu komisija, Ogres novada Jauniešu dome un citas jauniešu organizācijas.

Projekta ietvaros tika veikta vecā korpusa pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Tiks izveidota jauna, moderna piebūve ar multifunkcionāli izmantojamu zāli, garāža tika pārbūvēta par materiālu noliktavu un sanāksmju telpu, kā arī tika veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.

Jauniešu mājas pārbūvei  tika piešķirts valsts budžeta finansējums, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”. Valsts  budžeta piešķirtais finansējums ir 605 767,28 eiro (ar PVN) (85%) un pašvaldības līdzfinansējums 106 900,10 eiro (ar PVN) (15%).

Kopējās projekta izmaksas sastāda 809 355,80 (ar PVN) eiro. Tajās ietilpst projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas, būvniecības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas.

Būvprojektu izstrādāja SIA “JB Latvija” un SIA “ Joe” un autoruzraudzību nodrošināja  SIA “JB Latvija”. Būvdarbus objektā veic a būvuzņēmējs AB “Panavežio statybos trestas” un  būvuzraudzību nodrošināja SIA “BŪVĒLOGS projekti” .

Būvniecības darbi tika uzsākti 2021. gada septembrī  un saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbi  tiks pabeigti līdz 2022. gada 17. augustam.

Papildus jau realizētajiem darbiem, līdz 2022. gada 30. novembrim Jauniešu mājā tiks izbūvēta ventilācijas un kondicionēšanas  sistēma ar kopējo summu 54 450 eiro (ar PVN) , kur Valsts  budžeta piešķirtais finansējums ir 85% un pašvaldības līdzfinansējums  ir 15%.