Ogre Ogres novads Izglītība Ziņas, jaunumi
Elektroniskais reģistrs uzņemšanai 1. klasē Ogres skolās

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Sandra Grunte informē, ka no 1. līdz  8. februārim Ogres skolu 1.klasēs vecāki elektroniski reģistrējuši 334 skolēnus. Lai pieteiktu bērnu 1.klasē kādā no novada skolām ārpus Ogres, vecākiem jādodas uz izraudzīto skolu. S.Grunte norāda, ka šogad plānotais pirmklasnieku skaits novadā ir 791, kas ir par aptuveni 6 % vairāk nekā pagājušajā gadā.

Reģistrēšanās Ogres skolu 1.klasēm turpināsies līdz marta beigām. Ja vecākiem nav iespējams reģistrēt bērnu elektroniski kādā no Ogres skolām, viņi to var izdarīt arī klātienē Ogres novada Izglītības pārvaldē Ogrē, Brīvības ielā 11, tālrunis 65055382,  e-pasts izglitiba@ogresnovads.lv.

Reģistrācijas pieteikumu vecāki vai cits likumiskais pārstāvis aizpilda elektroniski pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv sadaļā Aktuāli/Elektroniskais reģistrs uzņemšanai 1. klasē Ogres skolās vai ŠEIT. Aizpildot pieteikumu, vecāks ievada prasīto informāciju elektroniskajā pirmklasnieku reģistrācijas formā. Iesniedzot aizpildīto pieteikumu (nospiežot pogu Reģistrēt), parādīsies informācija, ka pieteikums ir reģistrēts Ogres novada pašvaldības datu bāzē un pieteikuma iesniedzējs saņems pieteikuma reģistrācijas numuru.

Vairāk: www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/no-2023-gada-1-februara-pieteiksanas-1-klasei-visparejas-izglitibas-iestades-ogres-pilseta

Elektroniskais reģistrs uzņemšanai 1. klasē Ogres skolās