Ogresgala pagasts Ziņas, jaunumi
Ogresgala pamatskola

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 29. jūlijā pieņemts lēmums izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Ogresgala pamatskolas direktori Skaidrīti Butāni.

Ogres novada pašvaldībā saņemts Ogresgala pamatskolas direktores Skaidrītes Butānes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no amata ar 2021. gada 23. augustu.

S. Butāne turpinās darbu Ogresgala pamatskolā kā bioloģijas un ķīmijas skolotāja.

Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram Pēterim Špakovskim uzdots nodrošināt Ogresgala pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju uz laiku līdz direktora iecelšanai vakantajā amatā.