Sarp plaukstām papira cilvēciņi sastājušies ap naudas zīmēm

Pieteikumus var iesniegt līdz 2024. gada 21. jūlijam.

Ogres novada pašvaldība ar Vidzemes plānošanas reģiona un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu izsludina projekta konkursu uzņēmējiem “Esi darba devējs Ogres novadā!” biznesa idejas īstenošanai vai jaunu darba vietu radīšanai Ogres novadā.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Ogres novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiks realizēti Ogres novadā un kuru rezultātā tiks radīti jauni produkti un pakalpojumi vai radītas jaunas darbavietas remigrantiem.

Pieteikties konkursam aicināti tie iedzīvotāji, kuri ir atgriezušies no pastāvīgas dzīves ārzemēs uz pastāvīgu dzīvi Ogres novadā un vēlas uzsākt novadā uzņēmējdarbību, kā arī jau esoši uzņēmumi, kas vēlas nodarbināt remigrantu.

Līdzfinansējuma summa ir līdz 5 000 eiro, nepārsniedzot 50% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes. Finansējums tiek piešķirts granta veidā.

Par konkursa projekta pieteikuma attiecināmajām izmaksām tiek noteiktas šādas izmaksas –pamatlīdzekļu iegāde un izdevumi atlīdzībai (atalgojums, tajā skaitā darba alga, un/vai darba spēka nodokļi).

Uzņēmējdarbības projekta sasniedzamais rezultāts ir jaunu produktu un/vai pakalpojumu attīstība reģionālā mērogā.

Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt līgumu ar pašvaldību par finansējuma saņemšanu remigranta dibināta jauna uzņēmuma izveidei vai darbavietas izveidei remigrantam.

Pieteikums iesniedzams vienā eksemplārā, drukātā formātā vai elektroniski, apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu, sākot no nolikuma publicēšanas brīža:

  • personīgi Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (KAC) Brīvības ielā 33, Ogrē vai Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC): Ikšķilē, Peldu ielā 22, Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, Birzgalē, Lindes ielā 2, Rembatē, Lielvārdes ielā 3, Tīnūžos, “Kraujās”. Ar KAC un VPVKAC darba laikiem var iepazīties šeit.
  • nosūtot to pa pastu Ogres novada pašvaldībai, – Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001  (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par pieteikumu iesniegšanas termiņu).
  • elektroniski nosūtot Ogres novada pašvaldībai uz e-pasta adresi ogredome@ogresnovads.lv. Iesūtītā e-pasta saņemšanas laiks nedrīkst būt vēlāks par pieteikumu iesniegšanas termiņu.

KONKURSA NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

De minimis veidlapas aizpildīšanas instrukcija:

Jautājumiem un konsultācijām: Aija Iesalniece, Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja vietniece, tālrunis 65044526, e-pasts aija.iesalniece@ogresnovads.lv