Izglītība Pašvaldības Ziņas, jaunumi
Pirmsskola bērns

Lai uzlabotu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību pašvaldībā, Ogres novada pašvaldības dome plāno būvēt divas jaunas moduļtipa pirmsskolas izglītības iestādes (PII) Ogrē un Lielvārdē, kā arī bērnudārza vajadzībām atjaunot Kaibalas pamatskolas ēku. 

Ogres novadā ik gadu pieaug iedzīvotāju skaits un arvien vairāk jauno ģimeņu novadu izvēlas par savu dzīvesvietu. Kā informē Ogres novada Izglītības pārvalde, rindā uz Ogres pilsētas PII ir 514 bērni, savukārt uz Lielvārdes PII “Pūt vējiņi” un Lielvārdes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupām rindā ir 130 bērni. Ogrē uz 2021. gada 1. septembri vieta PII pietrūka 116 bērniem, kuri šogad vēlējās uzsākt bērnudārza gaitas, tādēļ jauna PII celtniecība atrisinās rindu jautājumu. Arī Lielvārdē nepieciešams paplašināt pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību, atslogot Lielvārdes pamatskolas telpas, kā arī Lielvārdes PII “Pūt vējiņi”, kur 13 grupu telpās šobrīd ir izvietotas 16 grupas. 

  •  Jauns bērnudārzs Kartonfabrikas rajonā Ogrē 

Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, Ogres novada pašvaldības dome plāno būvēt bērnudārzu Kartonfabrikas rajonā Ogrē, kur pēdējo gadu laikā veikti būtiski ielu infrastruktūras sakārtošanas darbi; četru gadu laikā rekonstruētas astoņas ielas, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti šajā dzīvojamajā rajonā. 

Šobrīd notiek PII moduļtipa ēkas projektēšanas darbi, plānā ietverot apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, rotaļu un sporta laukumu izbūvi, stāvvietas, gājēju ietves un ielu apgaismojumu. Būves apbūves laukums plānots līdz  900  m2.

Bērnudārza telpas paredzētas bērniem vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem (divas grupas bērniem no 1,5 gadiem un četras grupas no 3 gadiem), katrā grupā 18 līdz 22 bērniem, kopējais maksimālais bērnu skaits – 124.

Ēka sastāvēs no rūpnieciski izgatavotiem lielgabarīta telpiskiem moduļiem, kas dod iespēju to uzbūvēt un nodot ekspluatācijā īsākā laikā, nekā izmantojot tradicionālālās būvniecības metodes. 

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2021. gada 14. oktobrī Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas projektu vadītājs Edgars Pārpucis iepazīstināja ar moduļtipa pirmsskolas izglītības iestāžu ēku būvniecību Latvijā pēdējā piecgadē. Šādi bērnudārzi veiksmīgi darbojas Ķekavas, Saulkrastu, Vecumnieku, Mārupes, Ropažu novados un citviet Latvijā. 

Moduļtipa bērnudārzu projektā paredzētas plašas telpas; liela sarīkojuma zāle, atsevišķa ēdamzāle, sporta un rotaļu laukumi. 

  • Risinās rindu jautājumu arī vēsturiskajā Lielvārdes novadā

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 14. oktobrī tika apstiprināts finansējums būvprojekta izstrādei pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei arī Meža ielā 18A, Lielvārdē. Būvprojekts paredz jaunas moduļtipa divstāvu ēkas būvniecību iepretim Lielvārdes pamatskolai, Avotu ielas masīvā, apbūves laukums plānots līdz 1500 m2. Bērnudārzs paredzēts 120 bērniem vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem (6 grupām līdz 20 bērniem katrā). Būvprojekta izstrādei tiks veikta atklāta konkursa iepirkuma procedūru par maksimālo kopējo summu līdz 47 190 eiro (ar PVN), kas tiks paredzēta 2022. gada budžetā. 

Līdz ar šī lēmuma pieņemšanu virzīs ieceri arī par Kaibalas pamatskolas atjaunošanu pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamībai šajā apkārtnē. “Šis lēmums ir izsvērts un sabalansēts, lai pirmsskolas izglītības pakalpojumi būtu pieejami gan Lielvārdē, gan Kaibalā,” domes sēdē uzsvēra Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. “Šis ir racionāls risinājums, jo viena dārga bērnudārza būvniecība tikai daļēji atrisinātu pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību, taču mēs varam to pilnībā atrisināt, nodrošinot divas pirmsskolas izglītības vietas Lielvārdes apkārtnē. Par 3 miljoniem eiro mēs varam atjaunot Kaibalas pamatskolas ēku un izbūvēt jaunu bērnudārzu Lielvārdē.  Mums ir jāskatās ārpus pilsētas robežām, rūpējoties par iedzīvotāju dzīves kvalitāti arī pagastos.”

  • Novada attīstība jāskata kā viens veselums  

Bijusī Lielvārdes novada pašvaldības dome tika virzījusi projektu par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību 5 miljonu eiro apmērā, taču, izvērtējot apvienotā novada vajadzības un kopējo budžetu, domes priekšsēdētājs Egils Helmanis noraidīja izstrādāto projektu, piedāvājot saimnieciskākus risinājumus, ņemot vērā visa apvienotā novada iedzīvotāju intereses. 

“Šo lēmumprojektu par jaunas pirmsskolas izglītības būvniecību Lielvārdē es pats reiz saskaņoju apvienotajā finanšu komisijā, taču diemžēl tad man nebija pilnīga informācija par situāciju vēsturiskajā Lielvārdes novadā. Es nezināju, kādas telpas ir pieejamas Kaibalas pamatskolā, kas reiz tika slēgta, nevēloties ieguldīt līdzekļus tās atjaunošanā. Būvniecības Valsts kontroles birojs norādīja uz nepilnībām, kuras nepieciešams atrisināt, lai ēka atkal varētu būt droša apmeklētājiem, taču bijusī Lielvārdes novada dome lēma ēku slēgt par spīti ilgtermiņā ieguldītiem līdzekļiem ēkas uzturēšanā,” komentē domes priekšsēdētājs E. Helmanis. 

Viens no Ogres novada domes uzdevumiem ir atjaunot pašvaldības pakalpojumus pagastos, tostarp arī Kaibalā, ierīkojot pirmsskolas izglītības iestādi pamatskolas ēkā. “Ieguldot 1 miljonu eiro, varam atjaunot pirmsskolas izglītības iestādes darbību Kaibalā, un šī vieta vairs nebūs nomale; tiks nodrošinātas jaunas darba vietas, jaunajām ģimenēm tiks nodrošināts pirmsskolas izglītības pakalpojums. 

Kā informē Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, Izglītības pārvalde ir apzinājusi vecākus vēsturiskajā Lielvārdes novadā, kuri šobrīd gaida rindā uz vietu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Vecāki ir izrādījuši interesi par iespēju viņu bērniem apmeklēt gan bērnudārzu Kaibalā, gan jaunbūvi Avotu ielas masīvā. 

Šobrīd eksperti veic Kaibalas pamatskolas ēkas padziļinātu tehnisko izpēti, kā arī energoefektivitātes novērtējumu. 

Kaibala
Lielvārde
Kartonfabrikas rajons